Nový grantový program Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL

Zelené oázy  nový grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek a pramenů a o projekty na sběr a využití dešťové vody. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat od 21. září do 6. listopadu. Mezi úspěšné projekty se rozdělí celkem 1.400.000 Kč. 

Grantová výzva: Zelené oázy 2015

Na co všechno je možné žádat?

  • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin 
  • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.)
  • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele)
  • zakoupení/zapůjčení nářadí
  • odborné poradenství
  • tvorba výukových materiálů
  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
  • mzdové náklady

Všechny informace o grantovém programu jsou dostupné na webové adrese www.zeleneoazy.cz.

Kontakt: 

František Brückner, koordinátor grantového programu Zelené oázy, e-mail: frantisek.bruckner@nap.cz, tel.: 515 903 115

Zuzana Šeptunová, grantová manažerka programu Zelené oázy, e-mail: zuzana.septunova@nap.cz, tel. 775 856 985


Vytvořeno 7.10.2015 9:58:04 | přečteno 1463x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load