MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí

Začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí. MŽP vyhradilo na projekty v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti mohou podávat školy, školská zařízení, kraje či obce až do 27. února 2015, a to osobně nebo poštou na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento program jsme obnovili po tříleté pauze. Od roku 2011 žádná podobná výzva vyhlášena nebyla. Těší nás tedy, že můžeme po této citelné mezeře právě otevřenou výzvou opět navázat a obnovit přerušenou podporu osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Budovat a pěstovat správné povědomí veřejnosti a její pozitivní vztah k životnímu prostředí je stejně důležité jako podpora opatření vedoucích k jeho zlepšování. Jedině tak se nám podaří v budoucích generacích vytvořit či rozvinout zájem o stav a kvalitu životního prostředí, v němž žijeme,“ prozrazuje ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Cílem vypsané výzvy je zkvalitnění služeb v oblasti ekologického vzdělávání, osvěty a poradenství. Na to ministerstvo vyhradilo 8 milionů, které jsou určené zejména na pořízení technického vybavení do škol, didaktických a interaktivních modelů či pomůcek pro výuku. Jde např. o budování přírodních učeben, didaktické pomůcky, jako jsou meteostanice pro pozorování počasí nebo multimediální pomůcky pro výuku. Žadatelé z řad škol, školských zařízení, krajů či obcí mohou žádat o dotaci 50 000–500 000 Kč.

Dalších 12 milionů Kč vyčlenilo MŽP z prostředků SFŽP ČR na osvětové kampaně pro veřejnost, ekovýchovné projekty pro školy atp. u již plně zavedených programů a projektů s celorepublikovým významem, které dlouhodobě zlepšují povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a udržitelného rozvoje. Žadatelé musí doložit minimálně tříletou existenci své organizace a stejně jako v případě vybavení učeben i účelnost a hospodárnost navržených opatření. Na zkvalitnění vzdělávacích environmentálních projektů je možné žádat o podporu od 500 tisíc do 2 milionů Kč.

„Důležité ovšem je, aby zájemci žádosti podali včas. Učinit tak můžou prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetu [1], a to buď osobně na podatelnu Státního fondu životního prostředí ČR, nebo poštou,“ upozorňuje ředitel fondu Petr Valdman. Podávání žádostí končí 27. února 2015 ve 12 hodin, rozhodující bude datum doručení na Fond, nikoliv na poštovním razítku.

Více najdete na
http://www.mzp.cz/cz/news_141126_vzdelavaci_projekty
https://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-podpory/ 
 


Vytvořeno 27.11.2014 14:09:46 | přečteno 762x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load