Výzvy Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Výzva č. 28 podporuje mj. opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť a jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta. Také je možné žádat na interpretaci PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).  

Podrobnosti o výzvě zde.

Žádosti je možné podávat do 31.května 2016. Pro tuto výzvu je alokována  částka 130 milionu Kč.

Souběžně byly vypsány také výzvy č. 27 a 30 podporující další opatření. 

Vytvořeno 7.4.2016 15:35:44 | přečteno 489x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load