Fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky již zná svého vítěze

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila v rámci vernisáže výstavy Zaostřeno na Jizerky vítěze stejnojmenné fototografické soutěže, ze které je výstava sestavena. Stal se jím pan Vítězslav Hudský se svým snímkem, který pojmenoval Zimní poezie. Ocenění se dostalo i autorům dalších 12 fotografií, které vybrala odborná porota, a ze kterých je sestaven kalendář Zaostřeno na Jizerky 2014.

Na výstavě je k vidění celkem 38 snímků a v Centru Babylon bude k vidění až do konce října. V listopadu se přesune do prostor obchodního centra Fórum Liberec a poté i do vybraných obcí Libereckého kraje. „Rozhodli jsme se představit krásu Jizerských hor i lidem, kteří do nich zavítají jen občas. Fotografové dokázali zachytit pohledy, které mohou běžnému návštěvníkovi uniknout. Vstupné na výstavu je samozřejmě zdarma, ale přispět na Jizerky je možné do připravené pokladničky “, řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.

Nástěnný kalendář je možné si objednat přímo u nadace emailem: jizerky@ecn.cz, telefonicky 605 701 503 nebo přímo osobně v kanceláři, kterou naleznete na liberecké adrese Matoušova 453/21. Cena je 300,- Kč, v případě zasílání poštou je nutné ještě připočíst poštovné ve výši 70,- Kč. Výtěžek bude věnován na projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů Jizerských hor. Konkrétně pomůže uhradit nutný vlastní spolupodíl na financování výsadeb necelých 90 000 sazenic původních dřevin (převážně buků, dubů a jedlí) na ploše cca 331 ha ve třech jizerskohorských biocentrech. „Celá myšlenka fotosoutěže byla koncipována tak, aby potěšila nejen oko návštěvníka, ale aby pomohla i Jizerkám, které naši podporu stále potřebují“, vysvětlil Petrovský.

Fotosoutěž byla vyhlášena v březnu a do červnové uzávěrky přihlásilo 54 autorů celkem 206 snímků z Jizerských hor. Následně odborná porota vybrala kolekci 38 nejlepších fotografií, které jsou k vidění na výstavě. Z nich pak po pečlivém zvážení dala ocenění 13 nejkvalitnějším, ze kterých je sestaven zmíněný kalendář. Zároveň v průběhu letních prázdnin probíhalo i hlasování široké veřejnosti, kde lidé v osmi týdenních kolech postupně hlasovali na internetu pro fotku, která se jim nejvíce líbí. Z každého kola pak byly vybrány dvě nejlépe hodnocené a ty se spolu střetly ve finálovém hlasování. Vítězkou se nakonec stala Lenka Křůmalová se svým snímkem Večerní pohled z Loučné na Vyšehrad. Celkem tato fotografie získala ve finále 2 341 hlasů. „Velice mile mě překvapilo, že hlasování se setkalo s obrovským zájmem veřejnosti a odevzdáno bylo necelých 10 000 hlasů,“ doplnil Petrovský. Další informace o fotosoutěži naleznete na webových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz.

Zaostřeno na Jizerky - oceněné snímky - dle pořadí v kalendáři (absolutní vítězem je fotografie pana Vítězslava Hudského – Zimní poezie)

Jan Strakoš

Jizerka

Aleš Hadinec

Zmrzlá krása

Vítězslav Hudský

Zimní poezie

Aleš Hadinec

Jizerskohorské ráno

Jiří Čivrný

Hájený potok

Aleš Ječmeň

Jarní Jizerka

Jan Strakoš

Prstnatec májový

Pavel Musil

Šolcův rybník

Jan Podešva

Jezero ticha

Zdeněk Lín

Cestou do Hejnic

Aleš Ječmeň

Oldřichovské bučiny

Petr Erben

Na Čihadle

Zdeněk Lín

Skřítci Jizerek

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Při zrodu Nadace sehrály důležitou roli i bývalí ministři životního prostředí Josef Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy věnovala Nadace zatím zhruba 15 mil. Kč.

Kontakt:
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel: +420 605 701 503
email: jizerky@ecn.cz
web: http://jizerky.ecn.cz

 
Vytvořeno 15.10.2013 10:45:07 | přečteno 1821x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load