Nadace pomůže školám s ekologickou výchovou

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podpoří 20 škol a organizací pracující s mládeží celkovou částkou 244 125,- korun. Peníze putují na projekty ekologické výchovy dětí. Tento grantový program byl vypsán již pojedenácté a zájem o něj se každoročně zvyšuje. Jeho hlavním smyslem je umožnit školám a neziskovkám učit děti kladnému vztahu k přírodě a povzbudit učitele k větší aktivitě v ekologicko – výchovném vzdělávání mládeže.

"Jsme přesvědčeni, že součástí ochrany přírody je také kultivace vztahu veřejnosti k životnímu prostředí a kde začít jinde než u nejmladší generace" řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.

Žádosti bylo možné podávat až do konce ledna a v letošním roce jich dorazilo 24. Požadavky škol převýšily částku 446 000,- Kč. Žádosti hodnotil poradní sbor složený ze zástupců odborníků na ekologickou výchovu, který vypracoval doporučení pro správní radu. Ta na svém zasedání rozhodla o podpoře těch nejlepších projektů. Celý grantový program by byl nemyslitelný bez štědré finanční pomoci místních firem. Tentokrát bylo možné tento projekt podpořit také nákupen kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2013, který vznikl ze stejnojmenné fotografické soutěže. "Zájem o něj převýšil naše očekávaní. Prodali jsme celý náklad a na dobročinné účely se nám tak podařilo sehnat částku 80 000,- Kč", doplnil Petrovský.

Program ekologické výchovy dětí je zaměřen na školy, které chtějí realizovat rozsahem nevelký, zajímavý ekovýchovný projekt pro děti a potřebují na něj finanční prostředky. Preferovány byly projekty, na jejichž přípravě a realizaci se účastníci aktivně podílí, a které podporují jejich vlastní iniciativu. Přednost měly ty projekty, které mají přímou vazbu na Jizerské hory, a u kterých je kladen důraz na práci v terénu. "Chceme, aby se děti učily ekologii prakticky v přírodě a ne pouze ve školních lavicích. Děti by měly poznávat přírodu v přírodě, a proto mají přednost terénní projekty". zdůraznil Petrovský.

ikona souboruSeznam podpořených projektů

Grantový program ekologické výchovy má za sebou již jedenáctiletou historii a za tu dobu dokázal vyjít školám více vstříc a i školy samotné se do projektu zapojují čím dál tím větší měrou. Za celou historii tohoto grantového programu bylo podpořeno již 130 žádostí celkovou částkou přesahující jeden a tři čtvrtě milionu korun.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Vytvořeno 25.3.2013 10:33:38 | přečteno 1799x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load