Nadace partnerství

Nejvýznamnější česká nadace podporující projekty v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Během 18 let své existence podpořila více než 2 tisíce projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců v celkové výši 213 miliónů korun.

Svého poslání dosahuje především udělováním grantů, ale i vlastní činností v rámci řady specializovaných programů.

Základní grantový program
Prioritou programu je ochrana a posilování práva veřejnosti podílet se na rozhodování o životním prostředí, včetně jednotlivých konkrétních případů ohrožení životního prostředí.
Prostředky rozdělované z tohoto programu jsou bohužel omezené a zdaleka nestačí k podpoře všech dobrých projektů. Přednostně jsou proto podporovány ty, které naplňují hlavní priority programu a nemají šanci získat podporu z jiných zdrojů.

Rychlé granty
Jsou nástrojem pro podporu aktivit běžně podporovaných Základním grantovým programem, jejichž realizaci není možné odložit do nejbližší uzávěrky. Typicky se jedná například o případy účasti sdružení v rozhodovacích procesech, kdy zákonné termíny vyžadují rychlé jednání, nebo situace, kde by odkladem hrozil vznik větší škody na životním prostředí.

Maximální částka, kterou lze poskytnout jako rychlý grant, je 25 tisíc korun.

Strom života
Několik dotačních programů, jejichž cílem je:

● Podpora výsadeb stromů s aktivním zapojením veřejnosti
● Podpora projektů realizovaných ve volné krajině, jež přispívají k obnově a ochraně krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny, zvyšování a ochraně biodiverzity
● Podpora projektů zaměřených na vznik nových a obnovu stávajících zelených veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření veřejnosti otevřených školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových míst apod. za účasti místních občanů, budoucích uživatelů.

Škola pro udržitelný život
Více o programu pro školy najdete na tomto webu zde.

Granty Greenways
Podpora dlouhodobého rozvoje a péče o víceúčelové trasy a stezky, spojené s projekty Greenways v České republice (Greenways Praha-Vídeň, Moravské vinařské stezky a Greenways Krakow-Morava-Wien). Grantový program podporuje rovněž nové, začínající projekty.

Činnost Nadace je velmi rozmanitá, bližší informace o grantových programech a také o řadě dalších aktivit se dozvíte na
www.nadacepartnerstvi.cz

Nový grantový program Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL

Zelené oázy  nový grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek a pramenů a o projekty na sběr a využití dešťové vody. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat od 21. září do 6. listopadu. Mezi úspěšné projekty se rozdělí celkem 1.400.000 Kč. 

7.10.2015 9:58:04 | přečteno 1462x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Nadace Partnerství nabízí granty na sázení stromů

Od 2. dubna  do 28. května si mohou obce, školy, spolky a další organizace požádat o příspěvek na podzimní výsadbu stromů.  Grant ve výši až 30 tisíc korun poskytuje Nadace Partnerství a můžete jej využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Důležité je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na území původní.

14.4.2015 12:51:36 | přečteno 758x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

2. výzva k předkládání žádostí do programu FNNO

Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství vyhlásilo 2. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí grantu z FNNO. Zároveň také lze předkládat žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (FBS) v rámci FNNO.

10.10.2014 9:27:19 | přečteno 849x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Nadace Partnerství nabízí granty na podzimní sázení stromů

Chcete zlepšit kvalitu svého prostředí společnou výsadbou? Ode dneška máte možnost získat od Nadace Partnerství finanční příspěvek určený na koupi sazenic stromů a keřů, kůlů a dalšího potřebného materiálu. O grant na podzimní výsadbu ve výši až 30 tisíc mohou žádat až do 13. srpna 2014 obce, školy, spolky a další organizace.

16.5.2014 13:34:31 | přečteno 1244x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Nestlé pro vodu v krajině

Do 10. dubna 2014 je možné podávat žádosti do grantového programu Nadace Partnerství - Nestlé pro vodu v krajině.

18.3.2014 10:59:45 | přečteno 1137x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Příštím Městem stromů se může stát i vaše město!

Města, která pro své obyvatele připravují kampaň zaměřenou na stromy a ochranu přírody, mají až do 5. června 2013 možnost přihlásit se do celostátní soutěže Město stromů. Soutěž letos již po osmé vyhlašují Nadace Partnerství a město Strakonice. Cílem soutěže je motivovat města, aby vytvářela zelenější, zdravější a příjemnější prostředí pro lidi a zároveň je do této činnosti aktivně zapojovala. Inspiraci pro práci s veřejností, řešení konfliktních situací, péči o městskou zeleň mohou starostové měst i zaměstnanci úřadů zdarma načerpat na odborném semináři, který se uskuteční 14. května 2013 v Brně. Podrobnější informace o soutěži i semináři jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz/mestostromu.

25.4.2013 14:40:05 | přečteno 1463x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Anketa Strom roku opět začíná

Nadace Partnerství vyhlásila další ročník ankety Strom roku. Máte nějaký svůj oblíbený strom, který dokáže nadchnout třeba celou zemi? Tak ho nominujte! Až do 30. dubna máte šanci.

25.3.2013 11:09:35 | přečteno 1648x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Využijte grantu a začněte lépe hospodařit s vodou

Chcete přestat plýtvat pitnou vodou na školách nebo v obci začít šetrně čistit odpadní vodu?

14.2.2013 14:12:06 | přečteno 1582x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Nadace Partnerství naděluje - až 30 tisíc na výsadby stromů

Obce, školy, občanská sdružení, spolky a další organizace mají nyní příležitost díky iniciativě Stromy místo letáků získat grant na jarní výsadby stromů ve výši až 30 tisíc korun. Uzávěrka žádostí je 21. ledna 2013. O výsadbách, které peníze získají, rozhodne nejprve odborná komise a po té veřejnost v internetovém hlasování. Stromy místo letáků jsou projektem Nadace Partnerství a společnosti MAKRO Cash & Carry, jehož cílem je snížit počet zasílaných papírových letáků a podpořit sázení stromů. 

17.12.2012 16:41:41 | přečteno 1656x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Studentská soutěž přinese nápady pro lepší zacházení s vodou

Nadace Partnerství 1. října 2012 spouští pod záštitou ministra školství novou soutěž „Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou“. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v ní budou mít příležitost získat finanční odměnu za netradiční návrhy, jak lépe hospodařit s vodou v budovách, obcích i v krajině.

3.10.2012 12:12:31 | přečteno 1705x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 8.8.2009 20:48:22 | přečteno 6846x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load