Nestlé pro vodu v krajině

Do 10. dubna 2014 je možné podávat žádosti do grantového programu Nadace Partnerství - Nestlé pro vodu v krajině.

Pomozte zlepšit hospodaření s vodou. Přispějte svým projektem k zadržování vody v krajině a snížení jejího odtoku (třeba vhodnými výsadbami rostlin), začněte využívat dešťovou vodu nebo šetřit se zdroji pitné vody. Nejde jen o konkrétní opatření, dejte vědět i dalším lidem o tom, co prospěšného pro vodu v krajině děláte. Vítány jsou efektivní a nápadité způsoby vzdělávání a osvěty jako součásti projektů.

Grant je možné využít na:

  • realizaci konkrétního opatření (minimálně 40% z celkové žádané částky);
  • další aktivity v projektu;
  • propagaci projektu (tvorba a tisk informačních materiálů);
  • koordinaci projektu a režijní náklady (maximálně do výše 10% žádané částky).

Příjemce: obce, školy, nestátní neziskové organizace a další
Maximální výše grantu: 100.000 Kč


Informace o výzvě Nestlé pro vodu v krajině 2014

Další informace naleznete zde

Kontakt:
Ivana Adámková
Miroslava Floriánová

granty Nestlé pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 125
e-mail: grantyprovodu@nap.cz

Vytvořeno 18.3.2014 10:59:45 | přečteno 1138x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load