Národní programy


MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací pro rok 2020

178804545

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. 

16.10.2019 18:35:21 | přečteno 1732x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací

Environmental Advantages

V oblasti EVVO budou podporovány zejména inovativní programy (nové EV programy zaměřené na ekologický provoz škol a domácností, environmentálně odpovědné jednání, přímý kontakt dětí s přírodou, udržitelnou architekturu a urbanismus, zahradně-krajinářskou tvorbu a udržitelnou veřejnou zeleň, dále pak na propojování konceptu EVVO se zoopedagogikou, lesní pedagogikou, místně zakotveným učením, s montessori, daltonskou, waldorfskou pedagogikou, edutainment apod.). Podpora bude směřovat také k propojování EVVO se sociální oblastí.

15.10.2018 11:46:07 | přečteno 847x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Vyhlášení Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017 (Podprogram A)

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2017 (Podprogram A).  

7.10.2016 8:57:24 | přečteno 540x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016. 

30.9.2015 14:54:03 | přečteno 701x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Granty MŽP pro neziskové organizace v roce 2015

Ministerstvo životního prostředí na svých webových stránkách zveřejnilo vyhlášení Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015. 

10.10.2014 8:38:53 | přečteno 2445x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výběrové řízení na podporu projektů Nestátních neziskových organizací pro rok 2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2013.

5.2.2013 10:17:10 | přečteno 1578x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výběrové řízení Ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO na rok 2012

MŽP vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných organizací na rok 2012. Jedná se o podporu malých neinvestičních projektů do 300.000 Kč.

14.12.2011 11:03:21 | přečteno 3884x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Granty MŽP pro rok 2010

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2010. Průřezovým tématem je ekologická výchova.

18.8.2009 8:06:21 | přečteno 2723x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výsledky grantů ministerstva životního prostředí pro neziskovky

Na webových stránkách ministerstva životního prostředí najdete aktualizovaný přehled výstupů z malých projektů neziskovek, podpořených v grantovém řízení MŽP.

10.7.2009 10:12:18 | přečteno 2878x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
Vytvořeno 10.7.2009 10:08:47 - aktualizováno 1.4.2017 2:14:22 | přečteno 7645x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load