Národní síť EVVO

Společný program ministerstva životního prostředí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je administrován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina v úzké spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Program vznikl v roce 1999 s cílem stabilizovat rozvoj stávajících a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy.

Program je otevřen pro všechny nevládní neziskové organizace, které působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (a mají EVVO uvedenu ve stanovách jako jednu z hlavních činností).

Podporaje v současné době členěna do šesti oblastí - modulů:
● Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol
● Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol
● Vzdělávání pedagogických pracovníků
● Vzdělávání odborné veřejnosti
● Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti
● Výměnné pobyty a stáže do zahraničí

Obsah všech vzdělávací akcí musí být environmentálně zaměřen.

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, mohou v rámci programu Národní síť EVVO vykazovat vzdělávací a osvětové akce odpovídající zmíněným modulům. Na základě výkazů a při splnění stanovených podmínek jim jsou za tyto činnosti vypláceny finanční úhrady.

Podrobné informace naleznete na http://narodnisit.cz

Více informací můžete získat také přímo u administrátora:

SSEV Pavučina
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
E-mail: info@narodnisit.cz

Tel.: 234 621 386, 777 103 238

Národní dotace na ekovýchovu 2018

20776775 1203674469738002 487252019986088 o

Národní síť EVVO je dotační program Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je plošně podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice. Podpora ve výši 50 - 200 tisíc korun je určena zejména pro ekocentra..

23.8.2018 14:17:34 | přečteno 904x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Program Národní síť pro rok 2010 vyhlášen

Program pro dlouhodobé poskytovatele ekovýchovných služeb byl pro rok 2010 právě vyhlášen.

12.4.2010 13:50:32 | přečteno 2421x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výběrové řízení v programu Národní síť EVVO

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlašují doplňkové výběrové řízení pro subdodavatele veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - ; Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

15.6.2009 10:27:24 | přečteno 2982x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
Vytvořeno 15.6.2009 10:25:55 | přečteno 6341x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load