Národní dotace na ekovýchovu 2018

20776775 1203674469738002 487252019986088 o

Národní síť EVVO je dotační program Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je plošně podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice. Podpora ve výši 50 - 200 tisíc korun je určena zejména pro ekocentra..

Cílem výzvy je:

  • zlepšení kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje;
  • podpora realizace ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy a školky.

Předmětem podpory je:

Zajištění realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Oprávnění příjemci:

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a výzvy s výjimkou obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.

Alokace:

 15 mil. Kč

Výše podpory:

minimální výše podpory: 50 tis. Kč;
maximální výše podpory: 200 tis. Kč;
výše dotace na jednu účastníkohodinu denních EVP činí 50 Kč;
výše dotace na jednu účastníkohodinu pobytových EVP činí 70 Kč.

Příjem Žádostí: 

od 25. 7. 2018 do 1. 10. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou

Vytvořeno 23.8.2018 14:17:34 | přečteno 870x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load