Různé

ŠKODA AUTO a.s. vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2017

V rámci 5. ročníku grantových programů ŠKODA AUTO a.s. rozdělí 4,8 mil. Kč na vzdělávací, sociální, komunitní a environmentální projekty v regionech, kde má výrobní závody.

15.2.2017 11:46:47 | přečteno 836x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výzvy Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Výzva č. 28 podporuje mj. opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť a jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta. Také je možné žádat na interpretaci PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).  

7.4.2016 15:35:44 | přečteno 529x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

100 milionů na environmentální vzdělávání z OPŽP 2007–2013: Příjem žádostí začne 23. února

Dobíhající Operační program Životní prostředí 2007–2013 nabízí poslední možnost získat dotace na environmentální vzdělávání. O finanční příspěvek mohou na Státním fondu životního prostředí ČR žádat organizace zabývající se environmentálním vzděláváním od pondělí 23. února do 23. března 2015. K dispozici v této výzvě je 100 milionů Kč.

23.2.2015 16:47:19 | přečteno 587x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výzva pro regionální výrobce vyhlášena!

Liberecký kraj vyhlásil pro regionální výrobce výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Dotačního fondu LK. Své žádosti mohou držitelé značky místní produkce,  držitelé ocenění „Výrobek roku“ a „Regionální potravina Libereckého kraje“ a „Nositel tradice lidových řemesel“ předkládat v termínu od 1. prosince 2014 do 15. ledna 2015 do 14.00 hodin.

4.12.2014 11:21:22 | přečteno 755x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí

Začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí. MŽP vyhradilo na projekty v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti mohou podávat školy, školská zařízení, kraje či obce až do 27. února 2015, a to osobně nebo poštou na Státní fond životního prostředí ČR.

27.11.2014 14:09:46 | přečteno 780x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Výzvy k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů

Byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů, období 2009-2014, v programech  CZ02 -  Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu a CZ08 - Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2). Zahrnuje i programy EV.

14.4.2014 15:11:30 | přečteno 1066x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Poštovní spořitelna přispěje ke zlepšení sousedských vztahů

Poštovní spořitelna otevírá Regionální fond rozvoje. Až čtyřmi miliony korun podpoří vybrané nekomerční projekty, které zapojí občany v daném regionu do komunitního rozvoje a současně vytvoří podmínky pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů. O granty se budou moci žadatelé utkat ve dvou kolech – v dubnu a v září. V každém z nich Poštovní spořitelna rozdělí až 2 miliony korun.

25.3.2014 10:48:12 | přečteno 1159x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Fond místních iniciativ – Rychlé granty 2014

Až do vyčerpání alokovaných finančních prostředků je možné podávat žádosti o dotaci z Nadace Via, z Fondu místních iniciativ - Rychlé granty 2014. Uzávěrka příjmu žádostí je každý první čtvrtek v měsíci.

14.3.2014 14:39:06 | přečteno 1194x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Fond kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního významu

Až do 16. dubna 2014 je možné podávat žádosti o dotaci do výzvy Nadace Via z Fondu kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního významu. Cílem programu je podpora projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti.

14.3.2014 14:22:47 | přečteno 1065x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Dotace na zateplení či výměnu zdroje od 1. 4. 2014

Chcete získat příspěvek na zateplení a výměnu oken, nový zdroj tepla na vytápění, solární systém pro přípravu teplé vody či rekuperaci tepla? Nevíte, zda váš objekt vyhoví podmínkám dotace a nevíte jak žádost o dotaci zpracovat? Či přemýšlíte o novostavbě domu v pasivním standardu a chcete získat dotaci až 585 000 Kč?

13.3.2014 10:48:07 | přečteno 1123x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
Vytvořeno 18.2.2013 9:55:12 | přečteno 2854x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load