Poštovní spořitelna přispěje ke zlepšení sousedských vztahů

Poštovní spořitelna otevírá Regionální fond rozvoje. Až čtyřmi miliony korun podpoří vybrané nekomerční projekty, které zapojí občany v daném regionu do komunitního rozvoje a současně vytvoří podmínky pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů. O granty se budou moci žadatelé utkat ve dvou kolech – v dubnu a v září. V každém z nich Poštovní spořitelna rozdělí až 2 miliony korun.

Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun. Regionální fond rozvoje navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval od roku 2007.

V souladu s působením Poštovní spořitelny na Českých poštách, které jsou blízké zejména menším obcím, je hlavním tématem letošního roku sousedství. Regionální fond rozvoje podpoří projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na projekty zaměřené na péči o místní kulturu a přírodní dědictví.

K vyhlášení prvního kola grantového programu dojde 26. března a uzávěrka žádostí proběhne 30. dubna 2014.  Odborným garantem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je Nadace VIA.

ikona souboru1. výzva

Několik statistických čísel

Na podzim roku 2013 byly rozděleny v rámci tzv. Menších komunitních grantů 2 miliony korun. Podporu získalo celkem 36 projektů, z toho 9 projektů maximální částku ve výši 70 tisíc korun. Dalších 400 tisíc korun bylo uděleno v soutěži Era Starosta roku 2013. Na jaře loňského roku byly vyhlášeny Velké komunitní granty, díky kterým získaly tři úspěšné projekty prakticky shodnou částku ve výši 300 tisíc korun.

Mezi nejúspěšnější kraje patřily v loňském roce kraj Liberecký a Středočeský, ve kterých uspělo shodně celkem 7 projektů. Třetím nejúspěšnějším krajem byl Královéhradecký kraj s 5 úspěšnými projekty.

Od roku 2007 bylo na komunitní projekty v regionech rozděleno již více než 20,6 milionů korun.

V Libereckém kraji, který v historii grantového programu ČSOB a Era pro podporu regionů patří k nejúspěšnějším, bylo v loňském roce přiděleno 7 grantů v celkové výši 369 890 korun. Od roku 2009 zde bylo podpořeno celkem 24 projektů souhrnnou částkou 2 144 943 korun.

Více informací o grantovém programu je k dispozici na webových stránkách www.csob.cz a www.nadacevia.cz.

Era a Poštovní spořitelna jsou součástí Československé obchodní banky, a. s.

Kontakt:
Linda Kaucká
Specialista společenské odpovědnosti
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

tel.: +420 224 114 007
mobil: +420 603 800 098
e-mail: likaucka@csob.cz

Vytvořeno 25.3.2014 10:48:12 | přečteno 1119x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load