Výzvy k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů

Byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů, období 2009-2014, v programech  CZ02 -  Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu a CZ08 - Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2). Zahrnuje i programy EV.

Uzávěrka příjmu žádostí je 2. června v 15. hod.

Hlavním cílem Programu je zastavení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na zvyšování kapacit pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, zlepšení integrace zohlednění problematiky biologické rozmanitosti do odvětvových politik a právních předpisů a zamezení fragmentace ekosystémů.

Úplné znění textu výzvy, Pokyny pro žadatele a další informace jsou k dispozici zde.

Vytvořeno 14.4.2014 15:11:30 | přečteno 1015x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load