iQ park

Adresa: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., Nitranská 1, Liberec 460 07

Kontaktní osoba:
Mgr. Pavel Coufal, ředitel
Tel.: +420 485 249 924, +420 602 412 769
E-mail: coufal@iqpark.cz

Objednávky skupinových návštěv:

Barbora Hlaváčová, asistentka ředitele
Tel.: +420 485 249 924
E-mail: hlavacova@iqpark.cz

Webové stránky: www.iqpark.cz

Otvírací doba: denně 10:00-20:00, pro objednané školy již od 9:00
Vstupné pro objednané školy: 40 Kč/osoba
Cílová skupina: školní mládež, rodiny s dětmi, široká veřejnost

Science centre iQpark bylo ve své dnešní podobě otevřeno v květnu 2007 a vzniklo rozšířením Muzea poznávání v Centru Babylon. iQpark provozuje nezisková organizace LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. a je členem evropské sítě science center Ecsite (www.ecsite.net).

Na ploše více než 2000 m2 nabízí iQpark návštěvníkům přes 200 interaktivních exponátů ze světa přírodních věd - fyziky, matematiky, zeměpisu, biologie. Hravé exponáty dokážou zaujmout děti z mateřské školky, ale i středoškoláky a dospělé návštěvníky. Vedle demonstrace nejrůznějších přírodních jevů si každý může vyzkoušet vyřešit desítky hlavolamů nebo zodpovědět záludné otázky.

Ve dvou patrech iQparku čekají na zvídavé návštěvníky vodní hrátky, bublinárium, tmavá místnost s optickými jevy, velké kladky, zrcadlové bludiště, optické klamy, černá díra a spousta dalších překvapivých exponátů.

Zelená energie

Od prosince 2008 nabízí iQpark svým návštěvníkům exponáty věnované obnovitelným zdrojům energie. Informační panely nabízí podrobné informace o všech obnovitelných zdrojích energie využitelných v ČR.
Návštěvníci mohou prozkoumat funkci fotovoltaického panelu, různých typů větrných elektráren, vodní turbíny. Sami také mohou vyzkoušet, kolik elektrické energie vyrobí minutovým šlapáním na rotopedu.

Nanovlákna

Od března 2009 mají návštěvníci jedinečnou možnost vyrobit si své vlastní nanovlákna na unikátním demostračním přístroji Nanospinner. Tento přístroj byl vyroben ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci stejně jako postery s informacemi o výrobě, využití a budoucnosti nanovláken.

Veolia voda

V průběhu dubna 2009 jsou do iQparku instalovány nové exponáty věnované vodě. Velký panel znázorňuje Koloběh vody a možné úspory vody v domácnosti. Na samostatných exponátech je demonstrován princip vodojemu, filtrace vody i vznik vodního víru. Návštěvníci se také dozvědí, kolik vody obsahuje jejich tělo a přesvědčí se, jak přesně funguje záchod.

Služby pro školy

Před návštěvou iQparku doporučujeme školám předem se objednat kvůli zajištění volných kapacit zejména při vstupu.

Lektorské programy

Pro školní skupiny nabízí iQpark ve spolupráci s Nadací Škola hrou interaktivní lektorské programy. Žáci se zábavnou formou seznamují s vybraným tématem, experimentují s exponáty, provádějí pokusy, týmově spolupracují. Získané informace zúročí při zpracovávání pracovních listů, které následně vyhodnotí ve škole.
Lektorské programy začínají každý pracovní den v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 a jsou poskytovány zdarma v rámci návštěvy iQparku.

Maximální počet dětí pro lektorský program je 1 školní třída (větší skupina je rozdělena na 2 části, které absolvují lektorský program po sobě).

Lektorské programy pro školní rok 2008/2009:

 • Zelená energie (40 minut + samostatné plnění úkolů v pracovních listech)
  Žáci hledají způsoby výroby energie zelenou cestou, diskutují o možnostech využití v Česku, hledají výhody a nevýhody. Následně se pokusí vyrobit elektřinu roztočením vodní turbínky, prozkoumají účinnost větrné elektrárny, vyrobí elektřinu pomocí solárního panelu. Nakonec se pokusí vyrobit elektřinu vlastní silou a porovnat, na co taková elektřina vystačí.
 • Fyzikální zákony (40 minut + samostatné plnění úkolů v pracovních listech)
  Žáci se dozvědí obecné informace o fyzikálních zákonech. Na několika interaktivních experimentech si žáci s lektorem zopakují Newtonovy zákony, Archimédův zákon a další fyzikální zákonitosti.
 • Lidské smysly (40 minut + samostatné plnění úkolů v pracovních listech)
  Žáci se na konkrétních příkladech zaměří na možnosti svých smyslů. Ochutnají sladké či kyselé, budou hádat vůni, vyzkouší každodenní činnost se slepýma očima, pokusí se hmatem zjistit předmět a konečně se pokusí uhádnout původce zvuku.
 • Dojeď bezpečně! (25 minut + samostatné plnění úkolů v pracovních listech)
  Žáci nejprve spolu s lektorem hledají rizika, která je mohou potkat v silničním provozu a zopakují si nejdůlěžitější pravidla, která se týkají chodců a cyklistů. Na praktické ukázce demonstují důlěžitost reflexních prvků obleční i kvalitního osvětlení.
 • Nanovlákna (25 minut+ samostatné plnění úkolů v pracovních listech)
  V průběhu lektorského programu získají žáci informace o vynálezu, vývoji a využití nanovláken a naotextilií. Na ojedinělém interaktivním exponátu si sami vyzkouší vyrobit vzorek nanotextilie.

Pracovní listy
Ze stránek iQparku (http://www.iqpark.cz/cs/edupoint/pracovni-listy.ep/ ) si učitelé mohou stáhnout pracovní listy i v případě, že nemají zájem o celý lektorský program. Tyto pracovní listy jsou k dispozici i na pokladně iQparku a lektoři na začátku návštěvy vysvětlí žákům, jak s listy pracovat.

Sobotní prohlídky iQparku pro učitele zdarma
iQpark připravil pro učitele možnost seznámit se s expozicí, lektorskými programy i pracovními listy předem. Učitelé mohou přijet pohovořit si o nabídce a možnostech návštěvy s dětmi. Jako malý dárek mají učitelé možnost koupání v babylonském Aquaparku zdarma po skončení prohlídky iQparku. Organizované návštěvy iQparku pro pedagogy s výkladem a konzultacemi se konají každou sudou sobotu v měsíci vždy od 10:00. Svoji návštěvu avizujte předem prostřednictvím webového formuláře na http://www.iqpark.cz/cs/skoly-a-skupiny/pro-ucitele.ep nebo na telefonu +420 485 249 924.

Této možnosti mohou využít i studenti učitelství z vysokých i středních škol.

I věda může být zábava!

 
Vytvořeno 21.4.2009 16:47:48 | přečteno 7601x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load