Čmelák - Společnost přátel přírody

Adresa organizace: Švermova 32, 460 10 Liberec 10

Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Krsová, vedoucí oddělení Pro lidi
barbora.krsova@cmelak.cz
Telefonní čísla: +420 482 751 195, +420 774 490 129
Emailová adresa: info@cmelak.cz
Webové stránky: www.cmelak.cz , www.novyprales.cz , www.nasliberec.cz ,

Člen Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Služby pro školy

Výukové programy

Pro školy nabízíme jednodenní výukové programy na témata:

Jeden z našich nejcennějších pokladů (program o půdě), Stopa není jen otisk tlapky (pobytová znamení zvířat), Kam s pytlíkem bonbonů (jak nakládat s odpadem), Království papíru (jak vzniká papír, výroba papíru), Ze života ptáků

Leť ptáku, leť (program s ornitologem), Ptáci kolem nás, Návštěva Nového pralesa, Kam s ním? (program o odpadech), Než půjdeš nakupovat (o tom, jak férově nakupovat s bez zbytečných obalů), O ztracené krajině za humny, Horem pádem vodopádem (program v přírodní rezervaci Jedlový důl), Za obřími hrnci Jizery (program v kaňonu Jizery mezi Semilami a Spálovem), Lesní naučná stezka Harcov (spousta her zaměřených na život v lese), Výprava za orchidejemi, Natura 2000 známá, neznámá.

Za školami i dojíždíme!

Dále nabízíme dvou až třídenní pobytové programy na vlastní horské chalupě v Jizerských horách.

Pro střední školy pořádáme odborné praxe - vícedenní programy spojené s praktickou činností a přednáškami.

Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy

Projekt Krajina - nejkrásnější učebnice II nabízí za pomocí moderních vyučovacích metod programy jak pro základní, tak střední školy. Náplní středoškolského ekoprojektu Stromy pro krajinu, je dlouhodobější práce studentů při které se seznámí se základními informacemi o krajině a její historii. Poznají, co jsou revitalizace, jaké procesy v krajině působí. Zpracují vlastní výsadbový projekt. Při získávání potřebných povolení k jeho realizaci si studenti vyzkouší také jednání s úřady, vlastníky pozemků a zástupci samosprávy.

Školám nabízíme také aktivní zapojení do záchrany ohroženého stromu v rámci projektu Šance pro jilmy. Při programu Aj ty ptáčku jarabáčku žáci vysadí původní druhy dřevin a vytvoří tak nové hnízdní a potravní možnosti pro ptactvo na zahradě vaší školy.

Odborné konzultace

Nabízíme odborné konzultace zaměřené na vedení projektových prací středoškoláků a psaní grantových projektů.

Ostatní činnosti

Mimoškolní výchova

Nabízíme ucelený dobrovolnický program formou Víkendovek a Týdnů a Dnů pro les, jejichž náplní jsou kromě dobrovolné práce v terénu na vlastních pozemcích, lesních školkách apod. také přednášky s environmentální tematikou.

Vzdělávání odborné veřejnosti

Pořádáme odborné semináře týkající se např. bezzásahového hospodaření v lese (projekt Nový prales), zeleně ve městě, protikorupčních aktivit apod. a odborné exkurze.

Osvěta široké veřejnosti

Osvěta veřejnosti probíhá především prostřednictvím akcí pro veřejnost o víkendech, exkurzí, vydávání informačních letáků a bulletinů.

Další činnosti

Nedílnou součástí naší činnosti je praktická ochrana přírody. Sbíráme, pěstujeme bez chemie a vysazujeme původní a ohrožené druhy dřevin a keřů. Tyto sazenice vysazujeme v rámci našeho pozemkového spolku. Pracujeme také na revitalizačních projektech.

 
Vytvořeno 18.8.2006 11:09:43 | přečteno 11363x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load