SEV Český ráj

Adresa: Sedmihorky 72, 511 01 Turnov

Kontaktní osoba:
Simona Jašová, předsedkyně
Tel.: +420 481 320 693, +420 602 137 820
e-mail: sev.ceskyraj@iol.cz
webové stránky: http://www.sevceskyraj.cz

Člen Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Služby pro školy

Výukové programy

Středisko nabízí kromě jednodenních výukových programů i několikadenní pobytové programy šité jednotlivým zájemcům „na míru“. Při realizaci programů se vždy snažíme využívat atraktivní přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj obklopující naše středisko. Programy probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn přímý kontakt s přírodou. Nabízíme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Naše programy jsou prioritně koncipovány jako zážitkové. Kromě okolní atraktivní přírody máme k dispozici malou zvířecí farmu s koníky, ovcemi, kozami atd. a pro případ nepřízně počasí dvě velké podkrovní klubovny.

Odborné konzultace

Pro školy nabízíme možnost odborných konzultací týkající se praktického začlenění programů ekologické výchovy do výuky.

Ostatní činnosti

Mimoškolní výchova

Během prázdninových měsíců realizujeme programy ekologické výchovy pro děti, které společně se svými rodiči navštěvují kemp Sedmihorky. Také prázdninové programy jsou zážitkové a zaměřené především na kontakt s domácími hospodářskými zvířaty na naší malé farmě a na seznámení s přírodou Českého ráje. Po oba prázdninové měsíce probíhají programy pravidelně každý den a jsou určeny pro děti již od pěti let. Horní věková hranice není omezena.

Osvěta široké veřejnosti

Vzhledem k tomu, že Středisko ekologické výchovy Český ráj působí přímo v srdci CHKO Český ráj, snažíme se o osvětu a ekologickou výchovu především návštěvníků krajiny Českého ráje. Akce pro veřejnost jsou velmi pestré - patří mezi ně například ekodny pro širokou veřejnost, přednášky a besedy, poznávací exkurze, brigády v terénu a podobně.

Další činnosti

Středisko ekologické výchovy Český ráj vybudovalo a provozuje Dětskou lesní naučnou stezku - ta hravou interaktivní formou seznamuje své návštěvníky s lesním ekosystémem, jeho vývojem a životem. Středisko se snaží také o nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života. Aktivně se proto zapojuje například do diskuzí o budoucnosti Českého ráje, vystupuje proti budování nové rychlostní komunikace mezi dvěma částmi CHKO Český ráj, do příprav území po jeho vyhlášení Evropským geoparkem UNESCO atd.

Vytvořeno 1.2.2008 15:38:09 | přečteno 9505x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load