M.R.K.E.V.

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

Celorepublikový projekt na podporu ekologické výchovy na základních a středních školách, jehož cílem je:
· Rozvoj školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
· Podpora vytváření a realizace školních programů ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

Projekt M.R.K.E.V. je od roku 2000 řízen Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem v Libereckém kraji je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, které při realizaci projektu úzce spolupracuje s resortem rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje.
Do sítě M.R.K.E.V. je v Libereckém kraji zapojeno 75 subjektů (k 1.3.2006)

ikona souboruPozvánka s přihláškou na Libereckou MRKEV 2007

ikona souboruProgram Liberecká MRKEV 2007

Co získá organizace zapojená do sítě škol projektu M.R.K.E.V.?

· Informace o publikacích, metodických materiálech a pomůckách k ekologické výchově, které jsou v řadě případů zasílány zdarma
· Pozvánky na semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a další zajímavé akce
· Pravidelné informace o nabídkách středisek ekologické výchovy
· Časopis pro ekogramotnost Bedrník (v roce 2005 zdarma)
· Inspiraci a pomoc při přípravě rámcového vzdělávacího programu na základní škole
· Možnosti k vzájemné výměně zkušeností
· Informace o finančních zdrojích na podporu ekologické výchovy

Členem sítě M.R.K.E.V. se může stát každá škola - tedy i ta, která s ekologickou výchovou teprve začíná nebo její realizaci plánuje. Účast v projektu je pro školy bezplatná a umožňuje členům vzájemnou výměnu zkušeností s dalšími školami. Síť M.R.K.E.V. je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina.
Jednou ročně je pro školy z libereckého kraje uspořádána krajská konference k ekologické výchově, tzv. Liberecká MRKEV.

Přihlášky do sítě jsou k dispozici u Ing. Aleše Kočího, DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, tel. +420 482 712 982, e-mail: koci@zooliberec.cz, dedkova@zooliberec.cz popř. Ing. Lenky Rychtaříkové, Krajský úřad Libereckého kraje, tel. 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz .

Vytvořeno 10.4.2006 15:31:56 - aktualizováno 9.3.2007 7:45:21 | přečteno 6513x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load