Etologie známá neznámá

Etologie je novým oborem, který se rychle rozvíjí. Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou etologie zvířat, jejího významu a s možností využití etologických témat v praktické výuce. V úvodu se budeme zabývat etologií jako vědou a jejím významem pro pochopení životních potřeb zvířat. V další části semináře se zaměříme na možnosti přiblížení etologie dětem, účastníci vytvoří etogramy a vyhodnotí je. Ve třetí části účastníky seznámíme s vhodnými aktivitami pro teoretickou i praktickou výuku etologie ve školách, s ukázkovými metodikami, pracovními listy a pomůckami. Účastníci semináře obdrží písemné materiály k tématu etologie zvířat.

Datum konání: 17. října 2006, 14.00 - 17.00 hod.

Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie a ekologie

Účastnický poplatek: 150,- Kč

Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10

Lektor: ing. Lenka Skoupá, Sdružení SRAZ - SEV Toulcův dvůr

S sebou: hodinky, psací potřeby, pohodlné oblečení a obuv vhodnou do terénu

Kontaktní osoba pro nahlašování: ing. Lenka Skoupá, tel: 603574927, skoupa@toulcuvdvur.cz

Vytvořeno 21.9.2006 11:01:03 | přečteno 741x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load