Globální výchova jako vyučovací předmět - zkušenosti jedné ze škol

ZŠ Vrané nad Vltavou má již tříletou zkušenost s výukou Globální výchovy jako velice široce pojatého vyučovacího předmětu (1. rok - Poznávání a výchova jedince jako osobnosti; 2. rok - Mezilidské vztahy; 3. rok - Vztahy na úrovni národů a států; Vztahy člověka k naší planetě). Absolventi tohoto semináře a dílny získají představu o možnosti její realizace jako plnohodnotného vyučovacího předmětu, který v sobě zahrnuje témata, postupy a metody práce, jež pomáhají rozvíjet téměř všechny požadované klíčové kompetence uváděné v RVP a realizovat většinu z průřezových témat environmentální a multikulturní výchovy a výchovy v globálních souvislostech. V rámci dílny si účastníci mohou vyzkoušet některé aktivity uplatňované v rámci tohoto předmětu, seznámí se také s ukázkou pracovních listů, se zajímavými webovými stránkami a s dostupnou literaturou.

Datum konání: 17. října 2006, 9.00 - 12.30 hod.

Určeno pro: učitele 2. stupně ZŠ

Účastnický poplatek: 150,- Kč

Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař

Lektor: Mgr. Jan Vrtiška, vedoucí CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou, učitel na ZŠ Vrané nad Vltavou

Kontaktní osoba pro nahlašování na seminář: Jitka Rajdlová

Tel, e-mail: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

Vytvořeno 21.9.2006 11:02:05 | přečteno 974x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load