Jak na školní vzdělávací programy?

Seminář je určen hlavně pro učitele škol, kteří na ŠVP ještě nezačali pracovat, nebo jsou na začátku jeho tvorby. Seminář formou přednášky seznámí účastníky s pravidly vytváření školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podrobně bude rozebrána vhodná struktura školního vzdělávacího programu. Účastníkům bude nabídnuta řada praktických ukázek a doporučení ze školních vzdělávacích programů pilotních škol. Seminář se podrobně věnuje částem rámcového vzdělávacího programu, které jsou v našem školství nové, tj. průřezová témata, klíčové kompetence a autoevaluace školy. Cílem semináře je seznámit učitele se správnou strukturou školního vzdělávacího programu a poskytnout jim metodickou pomoc při tvorbě školních vzdělávacích programů. Přednáška bude doplněna dílnou, na které si účastníci modelově vyzkouší tvorbu některých částí ŠVP. Každý účastník obdrží vytištěnou prezentaci ze semináře, dále seznam nakladatelství reagujících na změny v našem školství vydáváním různých metodických příruček, Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v elektronické podobě.

Datum konání: 27. září 2006, 9.00 - 16.00 hod.

Určeno pro: učitele ZŠ a víceletých gymnázií, kteří se budou podílet na tvorbě školního vzdělávacího programu, případně pro ředitele škol

Účastnický poplatek: 400,-Kč (zahrnuje lehký oběd)

Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař

Lektor: Ing. Šárka Klimešová, ZČ HB Botič - SEV Toulcův dvůr

Kontaktní osoba pro nahlašování na seminář: Jitka Rajdlová

Tel, e-mail: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

Vytvořeno 21.9.2006 10:35:37 | přečteno 602x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load