Využití projektů při vyučování - zkušenosti jedné školy s vlastními i mezinárodními projekty

V současné době prochází české školství v návaznosti na nový školský zákon postupnou proměnou, jejíž součástí je změna výstupních cílů i metod práce vedoucích k jejich realizaci. V souladu s RVP ZV zpracovávají školy postupně své vlastní ŠVP, ve kterých má být velký důraz kladen na rozvíjení klíčových kompetencí, pomocí nichž budou absolventi škol lépe připraveni na nároky a požadavky světa v 21. století. Ustupuje se od encyklopedických znalostí získávaných na základě frontálního vyučování a mechanického drilu a přechází se k metodám práce, které pomáhají rozvíjet schopnost, získávat požadované informace z nejrůznějších zdrojů, vnímat svět v souvislostech, využívat poznatků v praxi a umožňují rozvíjet aktivní zapojení žáka do procesu vzdělávání. Absolventi tohoto semináře získají představy o využití různých typů projektů a projektového vyučování jako moderní vyučovací metody. Seznámí se s možnostmi zařadit projekty jako samostatné předměty (ENO, Globe), s využíváním dat z projektů v rámci různých školních aktivit, s přípravou, realizací a vyhodnocením vlastních projektů, získají inspiraci a náměty pro vlastní aktivity.

Datum konání: 10. října 2006, 9.00 - 12.30 hod.

Určeno pro: učitele 2. stupně ZŠ

Účastnický poplatek: 150,- Kč

Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař

Lektor: Mgr. Jan Vrtiška, vedoucí CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou, učitel na ZŠ Vrané nad Vltavou

Kontaktní osoba pro nahlašování na seminář: Jitka Rajdlová

Tel, e-mail: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

Vytvořeno 21.9.2006 12:32:28 | přečteno 599x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load