Začlenění průřezových témat do ŠVP na příkladu ekologické výchovy

Seminář bude rozdělen do tří vzájemně na sebe navazujících témat: 1) vztah ŠVP a školního programu EVVO, způsoby začlenění průřezových témat do ŠVP na příkladu ekologické výchovy, 2) kompetence, jež by žáci měli získat prostřednictvím ekologické výchovy, klíčová témata ekologické výchovy, s nimiž by se žáci měli seznámit a role jednotlivých vzdělávacích oblastí, oborů a předmětů při jejich osvojování, 3) ukázky metod a aktivit ekologické výchovy.

Datum konání: 31. října 2006, 9.00 - 16.00 hod.

Určeno pro: učitele ZŠ i SŠ

Účastnický poplatek: 400,- Kč (zahrnuje lehký oběd)

Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař

Lektor: RNDr. Jiří Kulich, SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Kontaktní osoba pro nahlašování na seminář: Jitka Rajdlová

Tel, e-mail: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

Vytvořeno 21.9.2006 11:04:54 | přečteno 743x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load