Metodika vykazování akce

1) Plán akcí na pololetí

 • rozvržení aktivit různého zaměření na 6 měsíců dopředu, předběžně na celý rok 2007 (zaslat do 15.12.2006)
 • v plánu akcí není nutný přesný termín, ale vysvětlení o čem akce bude a jaký ekovýchovný cíl sledujeme (velmi stručně, jednou větou)
 • pokud se vyskytne možnost začlenit v průběhu něco zajímavého, ihned konzultovat s koordinátorem EVVO
 • neodsouhlasená akce nebude brána jako akce ORSEJ a děláte ji ve volném čase

2) Příprava akce

 • zaslání plakátku a tiskové zprávy
 • rozsah tiskové zprávy nejméně 10 řádků (popis o čem akce je, co se účastníci dozví, naučí a proč je dobré přijít), inspirovat se tiskovkami z roku 2006 o ekodnech v Oldřichově či Jablonném
 • plakátek zaslat ještě před vytištěním, nejpozději týden před akcí
 • připravit nějaký metodický materiál či pracovní listy (výlet do přírody - trasu s popisem zajímavých míst po cestě, beseda o odpadech - pracovní list s určováním odpadu, případně využít materiály z jiných ekostředisek)
 • zaslat kopii takovéhoto materiálu elektronicky koordinátorovi EVVO a dodat čtyři originály

3) Průběh akce

 • při akci pořídit kvalitní fotodokumentaci
 • kopii materiálů používaných při aktivitách pokud již nebyl zaslán při přípravě akce ( materiál lektora …)
 • pokud je akce spíše seminářem, (přednáška, beseda) získat i písemnou zpětnou vazbu na akci, a samozřejmě na kurzech kde bude i přihláška a kopie osvědčení

4) Zhodnocení akce

 • nejpozději druhý pracovní den od akce zaslat zprávu z akce ve formě TZ
 • rozsah tiskové zprávy z akce minimálně 10 řádků
 • zaslat 6 kvalitních fotek s popisem v minimální velikosti 500kB

5) Věci dodané koordinátorovi EVVO

 • 5 originálů plakátku na akci (nově)
 • 4 originály metodického materiálu, námi vytvořený
 • 2 kopie prezenční listiny
 • vyhodnocení zpětné vazby s pár kopiemi
 • pokud se jedná o kurz, seznam přihlášených a úspěšných absolventů, kopie jejich osvědčení o absolvování a jejich zpětnou vazbu
Vytvořeno 1.12.2006 13:37:56 | přečteno 3530x | sasa

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load