Projekt ORSEJ

Projekt Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, známý pod zkratkou ORSEJ, je největší projekt, který byl dosud v Libereckém kraji v oblasti ekologické výchovy realizován. Projekt probíhající od 1.2.2006 do 31.1.2008 o rozpočtu téměř 20 mil. Kč byl ze 75% hrazen z Evropského sociálního fondu v ČR a z 25% z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky.

V jeho rámci vzniklo na území Libereckého kraje 8 ekologických poraden, které nabízely ekologické poradenství a připravovaly osvětové a vzdělávací akce a materiály pro širokou veřejnost. Tato ekologická střediska nevznikala na zelené louce, ale docházelo k rozšíření činnosti organizací, které se ekologickou výchovou dlouhodobě zabývají. Ekovýchovná centra se rozšiřovala při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, při Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. v Liberci, při Společnosti pro Lužické hory o.s. v Jablonném v Podještědí, při DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou, při MDC Maják v Tanvaldě, při Středisku volného času ROROŠ v Novém Městě pod Smrkem a při Středisku ekologické výchovy Český ráj v Turnově a Sedmihorkách.

Nedílnou součásti projektu byla také podpora a rozvoj dobrovolnictví v oblasti ochrany životního prostředí. Tuto část zajišťovala obecně prospěšná společnost Suchopýr z Oldřichově v Hájích.

Celkem se uskutečnilo 463 akcí, na které přišlo více než 78 tisíc návštěvníků. Střediska vydala 245 publikací a metodických materiálů. Cílem bylo především seznamovat širokou veřejnost s regionem a tím přispět ke zvýšení sounáležitosti s místem bydliště. Velmi kladné odezvy se dočkala například brožurka o přírodních zajímavostech Tanvaldska pod názvem Kámen a voda či průvodce pro cykloturisty seznamující s památnými stromy na Frýdlantsku.

Součástí projektu byl také vzdělávací cyklus pro realizátory ekovýchovných projektů. Ti si prohlubovali znalosti nejen v ekologii, ale například i ve fundraisingu a projektovém řízení. Seminářů se zúčastnili pracovníci z celkem 38 neziskových organizací z celého Libereckého kraje. Zřízeny byly tyto webové stránky.

Projekt ORSEJ pomohl vytvořit fungující síť středisek ekologické výchovy. Ta byla z prostředků projektu vybavena potřebným zařízením a byli vyškoleni jejich pracovníci. Byly vydány poutavé a poučné publikace a informační materiály, zvýšil se zájem o akce. Projekt ORSEJ přispěl ke zvýšení ekologického povědomí široké veřejnosti a vytvořil zázemí pro další rozvoj ekologické výchovy v Libereckém kraji.

Po skončení finanční podpory bylo bohužel nutné činnost středisek značně omezit. Ve větším rozsahu se podařilo zachovat pouze ekoporadnu ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

Projekt ale bezesporu přispěl k rozvoji ekologické výchovy v kraji. Ta je realizována ve větším rozsahu než před jeho zahájením.

Pro inspiraci jsou na těchto www stránkách zachovány již neaktuální informace a výstupy z projektu ORSEJ.

Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu ORSEJ, který byl podpořen z grantového schématu Ministerstva životního prostředí ČR Síť environmentálních informačních a poradenských center.

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load