Ochrana přírody

Časopis Ochrana přírody vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jako odborný časopis se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody.

V časopise najdete články a aktuální informace týkající se problematiky péče o krajinu, ochrany zvláště chráněných území, druhové ochrany živočichů a rostlin i právních aspektů ochrany přírody.

Plná verze aktuálního čísla se nachází na stránkách www.casopis.ochranaprirody.cz

Na těchto stránkách naleznete také archiv se staršími ročníky a další informace k časopisu.

Vytvořeno 29.6.2009 16:30:32 | přečteno 2822x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load