Calla spouští web Stromy a hmyz

Sdružení Calla připravilo pro všechny zájemce o ochranu přírody novou webovou stránku "Stromy a hmyz". Je určena širokému spektru uživatelů, kteří se zabývají ochranou přírody, zejména pak ohroženými druhy hmyzu vázanými na staré stromy a mrtvé dřevo.

Hmyz vázaný na staré stromy patří k nejohroženějším druhům České republiky. Doplácí na lesní hospodaření, kácení alejí i solitérních stromů v krajině, rekonstrukce parků a zahrad. Jižní Čechy jsou však dodnes významným regionem jeho výskytu v rámci České republiky. Setkáme se zde mimo jiné s druhy chráněnými Evropskou unií v soustavě Natura 2000, jako je např. roháč obecný, tesařík obrovský nebo páchník hnědý.

Cílem nového webu je shromáždit pro všechny zájemce odborně podložené informace o ochraně ohroženého hmyzu žijícího ve starých stromech. Měl by se stát pomocníkem pro úředníky státní ochrany přírody, nevládní organizace zabývající se péčí o staré stromy nebo řízeními o kácení stromů, ale i pro širokou veřejnost. Seznamuje s možnostmi ochrany stromů a hmyzu ve městech i volné krajině, a to samozřejmě s ohledem na bezpečnost občanů. Ukazuje také jednoduché způsoby, jak podpořit ohrožené druhy třeba i na vlastní zahradě.

Nový web naleznou zájemci na adrese www.calla.cz/stromyahmyz .

Kontakt:
Jiří Řehounek (Calla)
, 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

Další informace ZDE

Tento projekt je realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČRVytvořeno 7.2.2011 11:34:52 | přečteno 2931x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load