Zapojte se do projektu Polní ptáci za humny aneb výzkum agroekosystémů 2013-2014

Od poloviny dubna 2013 se může ornitologicky zdatnější veřejnost zapojit do dvouletého projektu občanské vědy, který je založen na sledování přítomnosti polních ptáků v zemědělsky obhospodařované krajině ČR. Jedná se o unikátní výzkum, který bude konfrontován s obdobnými výzkumy v dalších státech Evropy.

Agroekosystémy kolem nás

Více než polovinu České republiky zabírá kulturní step – agroekosystém, tedy člověkem zemědělsky obhospodařovaná krajina. Na tomto obrovském odlesněném území se díky polnímu a lučnímu hospodaření objevily druhy živočichů i rostlin ze vzdálenějších evropských a asijských stepí a lesostepí. O kvalitě zemědělské krajiny, jejíž stav ovlivňuje také kvalitu života lidí, vypovídají nejlépe specializované druhy ptáků – polní ptáci. Na základě přítomnosti či nepřítomnosti každého z 16 druhů polních ptáků jsme schopni určit ekologickou kvalitu území, tedy míru jeho přírodní zachovalosti, šetrného obhospodařování a s tím spojenou vysokou míru ekologické stability a biodiverzity (bohatosti druhů).

Proč se zapojit

Každý náš spolupracovník bude mít vzácnou příležitost porovnat kvalitu jím zkoumaného území se všemi ostatními lokalitami v ČR. Prostřednictvím přístupu do heslem chráněné rubriky „Síť spolupracovníků“ na informačním portálu www.koroptvicky.cz pak bude mít přístup k podrobným výsledkům i k předběžným analýzám dat. V neposlední řadě se právě vaše údaje stanou nejen součástí celostátního výzkumu s mezinárodním významem, ale i důležitým podkladem pro praktickou ochranu ptactva zemědělské krajiny v České republice.

Kdo se může zapojit

Zapojit se do výzkumu může každý zdatnější pozorovatel ptactva, který dokáže poznávat ptáky vizuálně i akusticky. Přestože se do výzkumu zapojují také odborníci, není profesionální znalost ornitologie podmínkou. Právě naopak, budeme rádi, pokud zapojení se do výzkumu vám pomůže se procvičit a zdokonalit v poznávání dalších druhů ptáků. Zapojit se mohou také studenti přírodovědných směrů středních i vysokých škol a výsledků využít v rámci svého studia.

Více informací naleznete na informačním portálu www.koroptvicky.cz

Kontakt:
Mgr.  Michal  Z E D E K
odborný zástupce
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA o.s.
P.O. Box 70
750 02 Přerov 2
tel. (00420) 731 729 542
e-mail: projekt@koroptvicky.cz

Projekt ČIŘIKÁNÍ
výzkum, monitoring, management a ochrana přírody
www.koroptvicky.cz


Vytvořeno 18.4.2013 14:07:48 | přečteno 1529x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load