Buzola – příručka globálního rozvojového vzdělávání

Co je za zdí? Jaká je tvoje stopa? Odkud ty věci jsou? To jsou názvy jednotlivých aktivit z příručky globálního rozvojového vzdělávání s názvem Buzola, kterou vydalo Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi. Využít ji mohou jak učitelé, tak i oddíloví vedoucí, instruktoři letních táborů či vedoucí zážitkových kurzů. V publikaci lze najít konkrétní návody na aktivity a hry z šesti různých oblastí: Globalizace, Spolupráce a soutěživost, Hranice, Životní styl, Média a Vzdělávání. Zvládnou je děti od 10 let. Určeny jsou však i dospělým.

Účastníci aktivit dostanou například příležitost zažít jednání velkých nadnárodních firem, analyzovat televizní reklamy či zjistit, co všechno mohou ovlivňovat hranice mezi státy. Naučí se kriticky přistupovat k médiím. Budou se ptát, jak různí lidé definují a uspokojují své potřeby, co pro nás znamená vzdělávání. Či proč je pro někoho důležitá spolupráce a pro někoho soutěživost.

„Příručka nabízí dětem i dospělým příležitost seznámit se s tématy jako je migrace, globalizace, životní styl nebo spotřeba formou krátkých aktivit, strukturovaných diskuzí nebo komplexnějších rolových her,“ uvedla k zaměření publikace její editorka Kristýna Hrubanová z organizace NaZemi.

Více informací, možnost objednat si knihu a stáhnout si zdarma ukázkovou aktivitu s názvem Vezmi mě na druhou stranu naleznete zde.

Kromě Buzoly vydalo Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi celou řadu dalších publikací, která usnadňují učitelům naplnit průřezová témata jako Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova či Multikulturní výchova. Patří mezi ně například PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování či Global Issues in the ELT Classroom pro učitele anglického jazyka. Tato kniha získala ocenění Britské rady ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation. Přehled publikací i s možností jejich objednání naleznete zde: http://obchod.nazemi.cz/publikace.

Publikace spadají do stále rozšířenějšího konceptu globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Snaží se připravit děti, ale i dospělé na nároky rychle se měnícího světa. Umožňuje lidem poznat víc sama sebe a přistupovat ke světu s otevřenou, kritickou myslí. Poskytuje příležitost zamýšlet se nad svými vlastními hodnotami a názory včetně předsudků a stereotypů. Není primárně o vzdálených problémech tzv. rozvojových zemí. Týká se zejména rolí, které hrajeme v dnešním světě a v měnící se společnosti. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Debata o globálním rozvojovém vzdělávání probíhá v mnoha evropských zemích. V některých z nich již existují strategické plány pro zapojení GRV do systému formálního i neformálního vzdělávání. Mezi ně patří i Česká republika, která má schválenou Národní strategii  GRV pro období 2011 – 2015.

Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi se věnuje metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Kromě metodických materiálů nabízí školám a pedagogům výukové programy pro žáky a studenty, výstavy, které je možné vypůjčit a instalovat přímo ve škole, a akreditované semináře pro pedagogy seznamující s tématy globálního rozvojového vzdělávání interaktivní formou.

Kontakt:
Gabriela Štěpánková
kontakt s médii
NaZemi
+420 776 226 691 
gabriela.stepankova@nazemi.cz
www.nazemi.cz | NaZemi na FB | NaZemi na Twitteru

Vytvořeno 11.12.2012 14:44:29 | přečteno 2025x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load