Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy - IgelitART!

Nezisková organizace Společnost pro Fair Trade v partnerství s britskou organizací RISC a October Gallery si dovoluje představit novou metodickou příručku IgelitART z cyklu uMěním! určenou učitelům výtvarné výchovy, ale nejen jim. Hlavním cílem této řady příruček je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělce Chuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a tiskne je ve velkých rozměrech. Jeho tajuplné tisky vznášejícího se igelitu odkazují na zašlou slávu hedvábné stezky. Dnes po stejné trase, ale v opačném směru, putují mimo jiné i odpady a mezi nimi igelitové sáčky a plastové lahve.

Kde se odpad bere a kam se ztrácí? Co s tím mohu udělat já a jak mohu výtvarně vyjádřit svůj názor? Toto jsou příklady otázek, na něž s žáky a studenty můžete společně hledat odpovědi.

Příručka IgelitART nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60-100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Každý blok je rozdělen na úvodní, hlavní a závěrečnou aktivitu, přičemž hlavní aktivita je vždy výtvarná (např. společné vytváření "igelitového" moře, fotografování igelitových sáčků, tvorba doplňků z použitých materiálů, malování mapy svého okolí)

Příručku lze zdarma stáhnout na http://www.fairtrade.cz/cz/publikace .

Budete-li mít chuť dozvědět se více o celém projektu a vyzkoušet si na vlastní kůži některé aktivity, zveme vás na akreditovaný seminář Výtvarná výchova v globálních souvislostech.

Pro více informací k aktuálním seminářům Společnosti pro Fair Trade viz:
http://www.fairtrade.cz/cz/87-seminare-pro-pedagogy/

Martina Pavlíčková a Jitka Olah
vzdělávací sekce Společnosti pro Fair Trade
tel: 775064424, martina.pavlickova@fairtrade.cz

Společnost pro Fair Trade
Kounicova 42, Brno

www.fairtrade.cz , www.svetvnakupnimkosiku.cz , www.globalissues.eu
Vytvořeno 13.1.2011 15:17:44 | přečteno 3153x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load