Katalog neziskových organizací LK

Koncem roku 2005 vydal Liberecký kraj, resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky publikaci "Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí". V katalogu jsou uvedeny informace získané z dotazníkového šetření, které proběhlo v létě 2005. V publikaci jsou prezentovány pouze organizace, které nám požadované informace zaslaly k datu uzávěrky 15.9. 2005. Nebylo v našich silách a možnostech získat informace od všech subjektů, které v oblasti životního prostředí na území Libereckého kraje působí. Při sestavování adresáře jsme vycházeli z databáze Českého statistického úřadu, Krajské reprezentace Liberec, ve které jsou uvedeny kontaktní údaje neziskových organizací v Libereckém kraji k 31.12. 2002. Aktuálnější databáze bohužel nebyla v době tvorby katalogu k dispozici. Omlouváme se tak všem, které jsme z tohoto důvodu neoslovili a nejsou v naší publikaci uvedeni. 

Texty do publikace nám dodaly jednotlivé organizace v různém rozsahu. Z důvodů grafického zpracování bylo nutné v některých případech přistoupit k formální úpravě textu. Texty jsou doplněny fotografiemi poskytnutými z archivů jednotlivých organizací, případně z archivu Libereckého kraje.

V závěru publikace jsou zařazeny příspěvkové a rozpočtové organizace (muzea, domy dětí a mládeže, správa ochrany přírody), které jsme oslovili a které nám zaslaly požadované informace, protože tyto subjekty velice často při organizování různých akcí (osvětové akce pro veřejnost, praktická opatření v ochraně přírody, ekologická výchova apod.) úzce spolupracují s neziskovými organizacemi.

ikona souboruSeznam oslovených subjektů pro Katalog NNO Libereckého kraje z oblasti životního prostředí

ikona souboruKATALOG NNO - elektronická verze vydané publikace

Pokud ve vaší organizaci došlo k nějakým změnám (změna statutárního zástupce, změna sídla organizace apod.), případně chcete být zařazeni do elektronické verze katalogu dodatečně, můžete zasílat informace na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.
Kontaktní osobou pro sběr informací je Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail: 
lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz

Vytvořeno 22.10.2014 14:52:12 | přečteno 771x | tana
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load