Liberecký kraj má svůj atlas životního prostředí

Atlas ŽP

Informací o životním prostředí není nikdy dost. Je samozřejmě nejlepší, když jsou podány názornou a přehlednou formou.

Liberecký kraj dlouhodobě využívá geografické informační systémy (GIS) k praktickým činnostem. Vydání Atlasu životního prostředí Libereckého kraje je další možností z jejich širokého uplatnění. Na 44 stranách, v 76 mapách, 25 grafech, 29 tabulkách, na 120 fotografiích a v množství textových boxů je představen stav životního prostředí v regionu.

Atlas je určen nejen odborníkům, ale především žákům 2. stupně základních škol, studentům středních škol, pedagogům, úředníkům a širokému spektru veřejnosti. Komplexně seznamuje se situací v řadě oblastí - jako jsou například odpady, zemědělství, lesy, půda, ovzduší, ale i staré ekologické zátěže či ekologická výchova.

Autoři kladli velký důraz na vzdělávací funkci atlasu. Zamýšleli se nad vhodnou volbou témat jednotlivých map. V atlase nechybí tabulky statistických údajů, zeměpisné zajímavostí, vysvětlení odborných pojmů či odkazy na tematické webové stránky. Soubory otázek mají za cíl zamyšlení nad daným tématem.

Atlas byl vytištěn v nákladu 12.000 kusů.
Po doladění vstupujících datových zdrojů bude tento "eAtlas" dostupný na adrese: http://atlaszp.kraj-lbc.cz (eletronická verze atlasu však zatím není dostupná, chystá se v 2. polovině roku 2009).

Atlas můžete zdarma získat u Ing. Pavly Čechlovské, tel. 485 226 671, pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz .

Vytvořeno 2.4.2009 15:20:40 | přečteno 983x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load