Navigace

Školy a pedagogové

 

Ekologická olympiáda proběhne ve STŘEVLIKu - o vítěze mají zájem přírodovědné vysoké školy

eo logo

Krajské kolo se uskuteční u příležitosti oslav Dne Země 26. - 28. 4. 2019 ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje v Hejnicích. Hlavním tématem letošního 24. ročníku soutěže je "Management v ochraně přírody.” Každá střední škola může vyslat max. 3 tříčlenné soutěžní týmy..

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.


EO prověří znalosti v praxi a v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.

EO je vícedenní už na krajské úrovni.
Dává prostor pro konkrétní praktický úkol, hlubší ponor do tématu, setkání s odborníky.

Co na EO nejvíce oceňují účastníci?
Charakter a atmosféra dávají příležitost k setkávání, seznámení s ostatními týmy, výměně zkušeností a k přátelství.

Co na EO nejvíce oceňují 
Propojení teorie s praxí, využití znalostí přímo v terénu, týmové spolupráce a prezentace výsledků studenty.

CÍLEM JE umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením, nabídnut jim možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a podpořit jejich spolupráci týmovým založením soutěže.

Úspěšní soutěžící EO mají výhodu při přijímacím řízení na přírodovědné vysoké školy!

Podrobné informace včetně všech materiálů ke stažení jsou na ineternetových stránkách krajského kola www.souteze.zbojnici.cz/eo.html nebo na ústředních stránkách soutěže www.ekolympiada.cz


Vytvořeno 8.2.2019 10:01:50 | přečteno 619x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load