Navigace

Školy a pedagogové

 

Publikace MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ zdarma ke stažení

mzu

SEVER Horní Maršov v této on-line příručce stručně představuje místně zakotvené učení a příklady, jak ho realizovat. Místně zakotvené učení je možno chápat jako vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo..

Co je místně zakotvené učení? 

Místně zakotvené učení je způsob vzdělávání, které: 
 • využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociekonomických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
 • klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec a slouží komunitě (tzv. servisní projekty);
 • buduje sociální kapitál, podporuje vznik a rozvoj místních partnerství.

Jaké jsou principy místně zakotveného učení? 

Místně zakotvené učení pracuje zejména s následujícími principy:
 1. UČENÍ O MÍSTĚ - pro učení využívá místních témat a souvislostí
 2. UČENÍ V MÍSTĚ - učení se přesouvá mimo třídu, učebnou se stává obec a její okolí
 3. UČENÍ PRO MÍSTO - téma, kterým se žáci zabývají, je opravdové a vážné a výsledek jejich práce je skutečným, hmatatelným a užitečným příspěvkem ke kvalitě života a životního prostředí v obci a podporuje roli obce ve zlepšování prostředí ve světě
 4. UČENÍ SKRZE MÍSTO - místní témata slouží jako základ pro porozumění širším souvislostem a pro účast na řešení regionálních a globálních problémů
 5. UČENÍ POSTAVENÉ NA VZTAHU K MÍSTU - učení staví na osobním vztahu ke svému místu a rozvíjí jej
 6. PŘIZPŮSOBENÍ MÍSTNÍ SITUACI - učení je přizpůsobeno specifickým místním podmínkám a potřebám 7/ OSOBNÍ RELEVANCE - učení je pro žáka osobně relevantní – vidí souvislost s vlastním životem
 7. AKTIVNÍ ÚČAST/PARTICIPACE ŽÁKŮ - učení je zaměřeno na aktivní účast žáků v řešení místních i globálních problémů; je postaveno na participativních metodách zaměřených na iniciativu a zodpovědnost žáků
 8. PARTNERSTVÍ S KOMUNITOU - podporou pro učení jsou partnerství s dalšími lidmi a subjekty v obci – místními organizacemi, podniky, vedením obce, místními odborníky, znalci, pamětníky apod.
 9. MEZIOBOROVOST - učení je mezioborové, mezipředmětové, buduje se porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů
 10. PLNOHODNOTNÝ NÁSTROJ VÝUKY - učení je plnohodnotným nástrojem vzdělávání žáků, ne něčím navíc, učitel má jasno v tom, co chce žáka prostřednictvím MZU naučit, jak vše zapadá do výuky a jak to zhodnotí
 11. SPOLUPRÁCE - učení probíhá formou skupinové práce, zadání je zaměřeno na spolupráci v týmu.

Více na:
www.pavucina-sev.cz/data/X/n/T/sever-MZU-publikace-dobra-prax.pdfVytvořeno 21.12.2020 11:16:28 | přečteno 1429x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load