Navigace

Školy a pedagogové

 

Specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy 2021

PV22

Do 15. 5. 2021 je možné se přihlásit do letošního ročníku specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Studium je určeno zejména učitelům základních a středních škol..

Specializační studium realizuje  Středisko ekologické výchovy  SEVER Horní Maršov ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při Zoo Liberec  DIVIZNA, Ekocentrem PALETA, Pardubice za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování). Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům  magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem. Tyto podmínky je nutno splnit do zahájení studia, tj. do srpna 2021.

Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin. Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy.

Zahajovací kurz  proběhne ve dnech 16.-20. srpna 2021 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj), během školního roku 2021 – 2022 proběhnou čtyři 3 - 4denní semináře na dalších místech v Libereckém a Pardubickém kraji (listopad, leden, březen, květen) a v létě 2022 závěrečný kurz, závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací v září 2022.

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Studium předpokládá  zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, aktivit, diskusí  a práce v terénu (aprobace není rozhodující).

Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických aktivit, terénních programů, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s  mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu.

Odborným garantem studia je Středisko ekologické výchovy SEVER, které má za sebou již 9 úspěšně odvedených ročníků studia, ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při Zoo Liberec DIVIZNA a Ekocentrem Paleta, Pardubice a SSEV Pavučina.

Celkové náklady na studium (včetně ubytování a stravování) činí pro jednoho účastníka 42 000 Kč.

Královéhradecký/Liberecký/Pardubický  kraj poskytne  vybraným pedagogům příspěvek na studium, takže vysílající škola, případně jednotlivý účastník, zaplatí účastnický poplatek  8 500 Kč a bude si hradit jízdné.


Zájemci o studium, zašlete předběžnou přihlášku nejpozději do 15. května 2021 na adresu: novakova@zooliberec.cz

Po uzávěrce 15. 5. 2021 budete vyrozuměni, zda jste do studia zařazeni, bude vám zaslána smlouva a faktura.

Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně přijati. 

 

Na setkání s vámi se těší koordinátoři studia Miroslava Nováková a Aleš Kočí, SEV DIVIZNA Liberec

http://divizna.zooliberec.cz


Vytvořeno 26.3.2021 14:34:20 | přečteno 787x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load