Navigace

Školy a pedagogové

 

Zahrada hrou - granty na podporu zahrad MŠ

zahrada deti 54 kopie 2

O grant ve výši až 800 tisíc korun a odbornou konzultační podporu mohou až do konce března 2018 žádat MŠ z Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského kraje a z Prahy. Nadace Proměny Karla Komárka a její grantový program Zahrada hrou nabízejí pomoc při obnově nebo založení školní zahrady, která bude zdravě a všestranně rozvíjet děti. 

Hlavním smyslem programu Zahrada hrou je vytvářet u škol podnětné prostředí, které dětem nabídne vhodné podmínky pro všestranný rozvoj a stane se tak užitečným pomocníkem pro pedagogy i rodiče. Už samotná proměna zahrady je součástí vzdělávacího procesu. Do projektu se zapojují všichni od zástupců škol, přes děti a jejich rodiče po další lidi z místní komunity. Děti se přirozeně stávají součástí této komunity, a často se tak vůbec poprvé setkávají s principy, na nichž je založeno i fungování veřejného prostoru a občanské společnosti. 

„V předškolním věku jsou děti otevřené všemu novému, učí se hrou a napodobováním dospělých, formují si vztah k okolnímu světu, objevují své schopnosti. Dnešní doba ale výrazně omezuje možnosti, kde se takto mohou rozvíjet zcela svobodně. My vidíme obrovskou příležitost právě ve školních zahradách – tedy v prostředí, kde se děti pohybují téměř denně,“ vysvětluje Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka.

Kdo může žádat o podporu:

Mateřská škola, která splňuje všechna níže uvedená kritéria:

 • nachází se v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji nebo na území hlavního města Prahy;
 • je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem, ministerstvem nebo registrovanou církví (dále jen „zřizovatel“);
 • je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, tj. je zapsána do školského rejstříku;
 • má kapacitu nejméně 50 dětí.
   

Co získá úspěšný žadatel:

 • nadační příspěvek do výše 800 tis. Kč
 • odbornou podporu během projektu
   

Kolik žadatelů bude vybráno:

 • max. 5 škol, které budou nejlépe splňovat podmínky grantové výzvy

Harmonogram:

→  1. listopadu 2017 / vyhlášení grantové výzvy
→  1. února 2018 / konference Zahrada hrou 2018* (přihlašování bude spuštěno na začátku prosince) 
→31. března 2018 / uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
→duben–září 2018 / tříkolové hodnocení žádostí 
→  září–říjen 2018 / rozhodnutí správní rady nadace o poskytnutí nadační podpory

* Účast na konferenci není pro žadatele povinná. Součástí jejího programu je seznámení s podmínkami grantové výzvy a příklady dobré praxe, prezentované informace mohou být pro žadatele užitečné při přípravě žádosti a projektového záměru.
 

Pro žadatele:

Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf 224 kB) – podrobné podmínky grantové výzvy 
Náhled žádosti o nadační podporu (pdf 1,3 MB) – vyplňuje se v systému Grantys
Manuál pro použití systému Grantys (pdf 1 MB)
ONLINE ŽÁDOST – vstup do systému Grantys
→  Vzor přílohy P1 (doc 18 kB) – Souhlas zřizovatele školy
Vzor přílohy P7 (doc 21 kB) – Čestná prohlášení

Další užitečné informace a inspiraci najdete:

→  na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz
→  na konferenci Zahrada hrou 2018 (přihlašování bude spuštěno na začátku prosince) 
→  na stránkách projektů realizovaných s nadační podporou v rámci programu Zahrada hrou
→  ve filmu Zahrada hrou
 

Kontakt:

Ing. arch. Radek Janoušek
projektový manažer
m: 775 654 397
e: radek.janousek@nadace-promeny.cz

www.nadace-promeny.cz/cz/granty/zahrada-hrou-grantova-vyzva-2017.html?preview=1

Vytvořeno 27.11.2017 13:33:43 | přečteno 906x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load