Navigace

Školy a pedagogové

 

DIVIZNA zahajujeme objednávání EV programů na škol. rok 2017-18

Resort zemedelstvi a zivotniho prostredi podpori ekologickou vychovu

Od pondělí 28. srpna je možné objednávat nejen ekovýchovné programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, ale i semináře pro pedagogy. Letos pouze formou e-mailu. Tradičně však rychle, protože kapacity střediska jsou omezené.

Vybírat lze z aktualizované nabídky EVVO programů pro rok 2017/2018.

DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec svými aktivitami prostřednictvím environmentální výchovy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování lidí vůči všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě. SEV DIVIZNA se nachází v Liberci v Lidových sadech.

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.

Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou, na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a tematické hry a úkoly, to vše doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

Všechny ekologické výukové programy se dotýkají průřezového tématu Environmentální výchova (v některých případech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.

http://divizna.zooliberec.cz

Vytvořeno 29.8.2017 10:56:34 | přečteno 744x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load