EKOŠKOLA (ZŠ / SŠ)

EKOŠKOLA

Mezinárodní program, v rámci kterého žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí.

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat.

„Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“. (UNESCO)

Program Ekoškola je celorepublikově koordinován vzdělávacím centrem TEREZA. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec.

7 kroků k Ekoškole

1. krok: EKOTÝM - Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. Sestavíte ho z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně i ze zástupců vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Žáci mají v Ekotýmu, stejně jako v celé Ekoškole, hlavní slovo. 

2. krok: ANALÝZA - Projdete svoji školu „od sklepa po půdu“ a analyzujete, jaké jsou silné a slabé stránky školy a její dopad na životní prostředí ve vybraných tématech. Návod, co sledovat, dávají vytvořené pracovní listy. Výsledky Analýzy vám ukazují, na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.

3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ - Vycházíte z vaší Analýzy a dohodnete se na tom, co se ve škole a jejím okolí budete snažit zlepšit. Naplánujete si konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědné osoby.

4. krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ - Pravidelně zjišťujete, jak se vám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jste si dali v Plánu činností. Zaznamenáváte svůj pokrok, plánujte další postup a reagujete na nové situace.

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE - Ve výuce seznamujete žáky s Tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim žáci rozuměli. Tento krok pomáhá žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat.

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - Snažíte se informovat o tom, čemu se věnujete, co se vám povedlo a do čeho se mohou ostatní zapojit. Komunikujete nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady. Díky tomu se do realizace změn postupně zapojuje celá škola i veřejnost.

7. krok: EKOKODEX - Vytvoříte si Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží vám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Tvorba Ekokodexu nabízí příležitost pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně.


Bližší informace lze získat na webu Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec či přímo u krajské koordinátorky - Miroslava Nováková novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 146.

On-line registrace probíhá přes vzdělávací centrum TEREZA.

Nové materiály k programu Ekoškola jsou volně ke stažení

ekoskola ve vyuce vizo

Sdružení TEREZA, které koordinuje projekt Ekoškola v ČR vydalo k tomuto projektu nové materiály - nového Ekoškolího průvodce, který je určený především pro základní a střední školy. Další čerstvou novinkou je brožura Jaká menu pro změnu školy připravily?. Najdete v ní inspiraci k tématu Jídlo a svět. Publikace jsou ke stažení na webu Ekoškoly.

8.3.2018 9:45:13 | přečteno 1125x | tereza.pokorna | Celý článek
 
Vytvořeno 12.10.2014 21:44:05 - aktualizováno 28.3.2017 13:50:38 | přečteno 5611x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load