Fairtradové školy (ZŠ / SŠ)

fairtrade školy

Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě.

Ve výchovných a vzdělávacích institucích neprobíhá jen výuka. Jsou to také místa, kde děti a mladí lidé tráví mnoho času, kde jedí, občerstvují se a komunikují spolu. Školy tak mají příležitost vzdělávat své studenty příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.

Školy mohou status získat při splnění 5 kritérií

  • vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade na škole,
  • škola oficiálně podporuje fair trade,
  • na škole jsou dostupné fairtradové produkty,
  • na škole se vyučují globální rozvojová témata
  • škola pořádá akce na podporu fair trade a usiluje o medializaci

Bližší informace lze získat na www.fairtradoveskoly.cz
Vytvořeno 18.12.2014 14:07:46 - aktualizováno 29.3.2017 8:43:57 | přečteno 2839x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load