M.R.K.E.V. (ZŠ / SŠ)

Celostátní program na podporu ekologické výchovy na základních a středních školách.

Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. V současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

Program M.R.K.E.V. je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, která úzce spolupracuje s rezortem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Co lze získat registrací do sítě M.R.K.E.V.?

  • informace o publikacích, metodických materiálech a pomůckách k ekologické výchově, řada z nich je školám zasílána zdarma
  • pozvánky na semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiné zajímavé akce
  • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
  • časopis pro ekogramotnost Bedrník
  • inspirace a pomoc při přípravě školního vzdělávacího programu na škole
  • příležitost k vzájemné výměně zkušeností
  • informace o finančních zdrojích na podporu ekologické výchovy
  • pozvánku na krajskou konferenci k ekologické výchově na základních a středních školách

Bližší informace lze získat na webu Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec či přímo u krajské koordinátorky - Miroslava Nováková novakova@zooliberec.cz nebo Aleše Kočího koci@zooliberec.cz, tel. 487 377 146.

On-line registrace probíhá přes Síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load