MRKVIČKA (MŠ)

Celostátní program na podporu ekologické výchovy v mateřských školách.

Cílem je vytvářet metodické a informační zázemí pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Tento program je obdobou projektu M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) určeného základním a středním školám.

Projekt MRKVIČKA je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK), která úzce spolupracuje s rezortem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Co lze získat registrací do sítě MRKVIČKA?

  • informace o publikacích, metodických materiálech a pomůckách k ekologické výchově, řada z nich je školám zasílána zdarma
  • pozvánky na semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiné zajímavé akce
  • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
  • informační bulletin Mrkvička
  • exkurze do středisek ekologické výchovy, mateřských škol, které se ekologickou výchovu dlouhodobě zabývají, či na zajímavá místa vhodná k výletům do přírody (např. naučné stezky)
  • konzultace při přípravě a realizaci školního vzdělávacího programu
  • příležitost ke vzájemné výměně zkušeností
  • pozvánku na krajskou konferenci k ekologické výchově v mateřských školách

Bližší informace lze získat na webu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje či přímo u krajské koordinátorky Lenky Krčilové, lenka.krcilova@strevlik.cz, tel.: 481 319 920.

On-line registrace probíhá přes Síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load