Škola pro udržitelný život (ZŠ / SŠ)

škola pro udržitelný život
Škola, která mění své okolí. Škola, která dává žákům slovo. Škola, která se otevírá komunitě a spolupracuje s ní. Představujete si takto svoji školu? Zapojte do programu Škola pro udržitelný život!

Vzdělávací a asistenční program zaměřený na zapojování žáků ZŠ a SŠ do plánování rozvoje obce, zlepšování života v obci a výuky prostřednictvím praktických místních projektů.

Žáci zmapují a vyhodnotí problémy a potřeby obce a naučí se naplánovat a realizovat praktický projekt vedoucí ke zlepšení životního prostředí a kvality života v místě. Rozvíjí přitom své občanské kompetence a porozumění občanské společnosti a principům udržitelného rozvoje. Pracuje se unikátní projektovou metodou místně zakotveného učení.

Program Škola pro udržitelný život je celorepublikově koordinován Nadací Partnerství a ekocentrem SEVER Horní Maršov. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec. Do programu přispívá od roku 2008 i Liberecký kraj.

Co vaše škola získá zapojením do programu?

  • Dovednost připravit praktický místní projekt se svými žáky a partnery v obci
  • Živý a praktický způsob, jak učit své žáky
  • Vzdělávání pro učitele, výukové programy pro žáky, metodické materiály
  • Informační servis a konzultace svých aktivit se zkušeným týmem
  • Možnost získat granty na projekty prospívající místu
  • Titul Škola pro udržitelný život

Příklady realizovaných projektů

  • úpravy školních zahrad, dvorů a jiných koutů v okolí školy, ale i například parků či dalších míst v obci, tak aby lépe sloužily a byly více využívány
  • oprava a údržba zanedbaného pomníku slavného místního rodáka včetně jeho okolí či jiného významného místa
  • naučné stezky seznamující s historií, přírodou, různými zajímavostmi…
  • zavádění biopotravin a regionálních výrobků do stravování a jejich propagace

Bližší informace lze získat na webu Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec či přímo u krajské koordinátorky - Lucie Hegrová, hegrova@zooliberec.cz, tel. 487 377 147.

Více o celostátním programu naleznete na www.skolaprozivot.cz

Aktuální newsletter v pdf.

Vytvořeno 15.6.2009 10:57:58 - aktualizováno 28.3.2017 14:52:37 | přečteno 10580x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load