MŽP nabízí dotace na přírodní školní zahrady a zázemí lesních MŠ

1268b

Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, zahradní jezírko, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. 

Předmět podpory

projekty na rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách. 

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby). 

c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o: 

- tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů přírodních zahrad, 

- začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.)2 , 

- pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.), 

- pořízení či vybudování přírodních laboratoří - tedy ukázkové biotopy a jiné demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.), 

- vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky.

Cíl výzvy

rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. 

Oprávnění příjemci podpory

obce

předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin

základní školy

příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO

nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO

Termíny Výzvy

Žádosti je možné podat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2020

Výše podpory

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

Alokace

50 mil. Kč

Více informací

Vytvořeno 11.9.2017 8:48:08 - aktualizováno 11.9.2017 8:51:21 | přečteno 4401x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load