Větrné elektrárny - Pro a proti - 9.-10. listopadu 2006

Větrné elektrárny

Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje připravil ve spolupráci s Českou zemědělskou universitou v Praze ve dnech 9.-10. listopadu 2006 konferenci na téma Větrná energie pro a proti?

„Cílem konference bylo otevřít diskusi k této v našem kraji velmi aktuální problematice. V řadě velmi kvalitních příspěvků zazněly argumenty pro i proti využití větrné energie. Příspěvky i diskuse k nim se často zabývaly i dalšími obnovitelnými zdroji energie - především biomasou,“ řekl k akci náměstek hejtmana Radim Zika zodpovědný za resort, který konferenci pořádal.
Problematika větrných elektráren byla probírána nejen z pohledu ochrany přírody a krajiny, ale i z pohledu státní správy, investora a obcí. Velmi zajímavé byly praktické zkušenosti s využíváním větrné energie z Německa.
Akce se setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti. Získat zajímavé aktuální informace přišlo 100 osob nejen z Libereckého kraje.
Jednotlivé příspěvky budou zaznamenány ve sborníku ke konferenci.

Ing. Tomáš Komrzý
vedoucí oddělení samosprávy životního prostředí a zemědělství
odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a

461 80Liberec 2

Vytvořeno 14.11.2006 15:29:59 | přečteno 526x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load