AVPO ČR: Darujte peníze s větší jistotou - pozvánka na regionální setkání do Liberce

Chcete darovat část vašich peněz některé z neziskovek? Nevíte, pro kterou se rozhodnout? Jak poznat, že vámi svěřené peníze půjdou opravdu na daný účel? Značku spolehlivosti mají nově i neziskové organizace. Označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“, obdrží pouze neziskové organizace, které prošly důkladným hodnocením. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) představí značku spolehlivosti zástupcům firem i neziskových organizací ve všech čtrnácti krajských městech ČR.

Setkání v Liberci se uskuteční 20. května 2015 od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.

Od března do května 2015 navštíví AVPO ČR všechna krajská města České republiky a v rámci diskusních setkání představí značku spolehlivosti a její přínos pro neziskové organizace i jejich dárce z řad regionálních firem. První setkání proběhlo 16. března v Praze. „Značka spolehlivosti je zárukou pro firmy i jednotlivce, že peníze, které darují neziskové organizace – držiteli značky spolehlivosti – budou použity správně na deklarovaný účel. Naši hodnotitelé prověřují nejen to, jak jsou peníze v neziskovce využívány, ale zaměřují se i na správu, řízení a její transparentnost,“ říká Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

Stav zveřejňování informací o neziskových organizacích je možné podle dosavadních průzkumů považovat za vysoce nedůvěryhodný. Z hlediska dostupnosti informací o organizaci je přitom web pro veřejnost naprosto zásadním nástrojem. „Situace, kdy dvě třetiny neziskových organizací vůbec nemají webové stránky je alarmující.  Nejhorší situace je u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a nadace se pohybují kolem 50 %. Přijatelná je pouze situace u účelových zařízení církví s 87 %“, říká Pavel Bachmann z královéhradecké univerzity.

„Nový, ještě nepublikovaný výzkum ukázal, že nepřítomnost na webu je přirozeně vyšší u malých organizací. Větší organizace s celostátním zaměřením jsou na internetu přítomné významně častěji. Ze stránek toho ale moc nezjistíte. Schází popis jasného poslání, které by vymezilo přínos organizace pro společnost, finanční výkazy jako rozvahu a výsledovku nezveřejňuje 60 % organizací, původ darů pak schází u více než 40 % organizací,“ dodává Bachmann.

„Značka spolehlivosti ušetří čas a peníze těm firmám a podnikatelům, kteří nemají svoje specialisty nebo celá oddělení věnující se hodnocení neziskových organizací v rámci jejich společenské odpovědnosti a darování finančních prostředků. Neziskové organizace, které jsou držiteli značky spolehlivosti, jsou každoročně prověřovány a hloubkovým hodnocením procházejí každé tři roky,“ dodává Šedivý a pokračuje: „V této chvíli máme prvních sedm organizací, které obdržely značku spolehlivosti a brzy budou přibývat další. Veřejnost najde seznam držitelů na webových stránkách www.znacka-spolehlivosti.cz.“

Osvětová kampaň pomůže malým neziskovkám
Na diskuzních setkáních po celé republice budou přítomní zástupci Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, také neziskovek, které již značku úspěšně získaly i zástupci měst a firem. Dozví se, co je to značka spolehlivosti a k čemu slouží, jaký je její význam pro dárce a pro neziskovky, jak probíhá hodnocení a seznámí se s příklady prvních neziskovek, co ji již mají. Lidé z Česka chtějí peníze na dobročinné účely věnovat, ale většinou spíše prověřeným a veřejně známým organizacím.

Značku obdržely první neziskovky
V první polovině loňského roku bylo do pilotního hodnocení zapojeno deset členských organizací AVPO ČR, přičemž nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku prvním sedmi veřejně prospěšným organizacím: Dejme dětem šanci o.p.s., Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., Lata – programy pro ohroženou mládež, MATURUS, o.p.s., Na počátku, o.p.s., Nadační fond J&T a Pestrá společnost, o.p.s.

Od loňského podzimu se do hodnocení zapojilo dalších dvanáct členských neziskovek. Na začátku března letošního roku Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku dalším pěti veřejně prospěšným organizacím: AFS Mezikulturní programy, o.p.s., Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., DEBRA ČR, z.ú.,Partners Czech, o.p.s. a Raná péče EDA, o.p.s.

Díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je pilotní hodnocení až do června 2015 pro zapojené organizace zdarma.

AVPO ČR spolupracuje na značce s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která obdobně hodnotí hospodaření neziskovek s penězi od dárců. Například v Nizozemsku podle tamního průzkumu získalo díky značce o pětinu více peněžních prostředků než neoznačené organizace a přibylo jim rovněž dárců.

Nestátní neziskové organizace

Neziskovky jsou subjekty vznikající za účelem veřejně prospěšné činnosti. Jsou jimi například spolky (původní občanská sdružení), ústavy, nadace a nadační fondy, organizace zřízené církví nebo obecně prospěšné společnosti. Z podstaty své existence jsou tyto subjekty za své konání odpovědné veřejnosti – svým členům, klientům a zejména svým dárcům. Podle údajů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejněných k 15. lednu 2015 bylo v České republice k 1. lednu 2013 registrováno 104 437 občanských sdružení a jejich organizačních jednotek; 2 152 obecně prospěšných společností; 444 nadací; 1 245 nadačních fondů a 4 286 církevních právnických osob.

Přehled a harmonogram regionálních setkání ke značce spolehlivosti:

Datum a čas

Město

Místo setkání

16. března 2015,

10:00 - 12:00

Praha

Hospodářská komora hl. m. Prahy, Nám. Franze Kafky 7, Praha 1

19. března 2015,

10:00 - 12:00

Jihlava

Centrum multikulturního vzdělávání, Masarykovo nám. 34, Jihlava

19. března 2015,

15:00 - 17:00

Brno

Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno

20. března 2015,

10:00 - 12:00

Zlín

Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín

31. března 2015,

13:00 - 15:00

České Budějovice

kavárna Horké vany, Česká 222, České Budějovice

9. dubna 2015,

9:30 - 11:30

Plzeň

Café Restaurant Kačaba, Prokopova 17, Plzeň

9. dubna 2015,

14:00 - 16:00

Karlovy Vary

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary

15. dubna 2015,

10:00 - 12:00

Pardubice

Café Apatyka, Pernštýnské náměstí 49, Pardubice

15. dubna 2015,

14:00 - 16:00

Hradec Králové

Bistro u dvou přátel, Soukenická 55 - Pivovarské nám, Hradec Králové

17. dubna 2015,

9:00 - 11:00

Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

17. dubna 2015,

14:00 - 16:00

Ostrava

Národní klastrová asociace, U Tiskárny 616/9, Ostrava – Přívoz

20. května 2015,

9:30 - 11:30

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec

20. května 2015,

14:00 - 16:00

Ústí n. Labem

Fokus kafe, Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem

22. května 2015,

10:00 - 12:00

Praha

Hotel Juliš, Václavské náměstí 782/22, Praha 1

Pro více informací prosím navštivte http://www.znackaspolehlivosti.cz/ a http://www.avpo.cz/ nebo kontaktujte:

Alena Sladká
projektová manažerka a ředitelka značky spolehlivosti
mobil: +420 734 825 211
sladka@avpo.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1Vytvořeno 12.5.2015 16:08:40 | přečteno 673x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load