Co se Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor v roce 2015 povedlo

Zprůchodnění horního toku řeky Smědé - stav po dokončení

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která byla založena již v roce 1993, pomáhala letos intenzivně přírodě i lidem. Na dobročinné projekty přispěla minulý rok částkou 1 745 748,- Kč a v roce letošním doposavad 1 196 540,- Kč. „Díky příspěvkům našich dárců včetně členů Klubu přátel Nadace jsme například pomohli s revitalizací rašelinišť, protipovodňovými projekty, výzkumem chráněné střevle potoční, mezinárodní nocí pro netopýry, Mariánskou sklářskou poutí, řadou ekovýchovných projektů, zprůchodněním toku Smědé, výsadbami původních druhů dřevin, knihou Jizerské hory – o lesích, dřevě a ochraně přírody, Kalmanachu 2015 nebo časopisu Krkonoše-Jizerské hory,“ popsal Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Již čtvrtým rokem také spolupracuje nadace se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. na projektech financovaných z OPŽP v celkovém objemu necelých 14 mil. Kč, které se letos podařilo úspěšně dokončit. Nadace stála již u samotného zadání a nyní je jejím hlavním úkolem zajistit spolufinancování těchto akcí ve výši cca 1,5 mil. Kč. Nejdéle realizované byly výsadby původních druhů dřevin (např. buků, dubů a jedlí…) do třech vytipovaných biocenter v Jizerských horách. Celkově bylo doposavad vysazeno necelých 84 tisíc sazenic na cca 298 ha ploch. V roce 2015 byla úspěšně dokončena obnova návštěvnické infrastruktury. „Po pečlivé konzultaci jsme vytipovali 9 turisticky atraktivních značených lokalit, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybělo. Projekt se podařilo zdárně realizovat a jednotlivé prvky opětovně a bezpečně slouží všem návštěvníkům Jizerských hor,“ pochvaluje si Petrovský. Dokončena byla též revitalizace toku Smědé. Tato řeka byla v jejím horním úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb. To se však změnilo a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a celý horní tok řeky je již pro ryby zprůchodněn. „Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Realizace projektu přispěla i  k tolik potřebnému  zpomalení odtoku vody z naší  krajiny,“ vysvětlil Petrovský.

Pro širokou veřejnost byl vydán kalendář Zaostřeno na Jizerky 2016, který vznikl z pátého ročníku stejnojmenné fotografické soutěže. „Jeho smyslem je nejen potěšit, ale výtěžek z jeho prodeje slouží jako další zdroj financování našich projektů v Jizerských horách a mezi lidmi je o něj značný zájem. Z letošního nákladu 1400 kusů nám zbývá posledních 50 kalendářů,“ sdělil Petrovský.  

V současné době připravuje nadace projekty i pro další roky. „Rádi bychom iniciovali vznik několika projektů, které by opět mohly čerpat prostředky z Evropských fondů a každá námi vložená koruna by se tak zdesetinásobila. Chtěli bychom se věnovat práci s vodou v krajině, zvyšovat její retenční schopnosti a napravovat staré zásahy do koryt řek, které vedly k rychlejšímu odvodňování krajiny,“ říká František Pelc, předseda správní rady nadace.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


 
Vytvořeno 6.1.2016 11:39:57 | přečteno 758x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load