Nadace podpoří ekologickou výchovu na školách

.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, prostřednictvím již 13. ročníku grantového programu, rozdělila mezi školy a organizace pracující s mládeží téměř 200 000 korun, aby mohly své žáky učit ekologii. Prostředky pomohou projektům na výzkum, pozorování fauny a flory, péči o přírodu jako takovou, regionální problémy, ale především si klade za cíl vštípit dětem sounáležitost s přírodou, samotné poznání její rozmanitosti a chování se vůči ní s patřičnou úctu.

Letos nadace podpořila realizaci několika ekologicko-výchovných projektů obsahujících většinou i praktickou část, kde se děti učí o přírodu pečovat. Dále byly podpořeny různé ekosoutěže, kde se zábavnou formou dozvídají o jedinečnosti přírody. Nadace pomohla s budováním několika ekologických zahrádek a realizací různých pobytů přímo v přírodě. „Letos jsme podpořili celkem 15 žádostí celkovou částkou 187 485,- Kč“, dodal Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Jedním z velice kvalitních projektů, který byl schválen v plné výši, je poněkud osobitě nazvaný „Děti ve křoví“, podaný místostarostkou a učitelkou z Bílého potoka. Jedná se vlastně o velice pozoruhodný projekt přírodního dětského hřiště z vrbových větví a přilehlé pozorovatelny motýlů. „Tento velice nevšední projekt má děti nalákat k lásce k přírodě a místu bydliště. Za své hovoří i fakt, že byly projekty této školy již v minulosti podpořeny nejenom naší nadací, ale také Ministerstvem ŽP nebo nadací Partnerství“, říká Petrovský.

Grantový program se již za dobu své existence těší z podpory celkového počtu 172 projektů, celkovou částkou 2 282 238,- Kč. Zájem o granty každým rokem roste, což svědčí o neustále se zvyšujícím povědomí o důležitosti ekologické výchovy dětí. „Nadace se proto snaží školám a organizacím co možná nejvíce přispět a to nejen radou, ale hlavně finančním příspěvkem. Každoročně se také zvyšuje kvalita podaných žádostí, což je jen dalším důkazem o zkvalitňování výuky ekologické výchovy“, dodává Petrovský.

Žádostí je sice každým rokem více, ale není v silách nadace podpořit každou z nich. O spravedlivém rozdělení financí mezi nejlepší projekty rozhoduje šestičlenný poradní sbor složený z odborníků na ekologickou výchovu. V letošním roce se hodnotilo 35 projektů, žádajících o téměř 700 000,- Kč. Schvalovací proces prošel i pod rukama správní rady nadace, která má vždy poslední a rozhodující slovo.

Grantový program je financován většinou z darů firem, které nadaci podporují, zbytek platí nadace ze svých vlastních zdrojů. „Projekt je realizovatelný právě díky štědré pomoci našich sponzorů, bez nich by byl velice obtížně představitelný“, uzavřel Petrovský.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


Vytvořeno 26.3.2015 13:35:51 | přečteno 617x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load