Obnovený úsek řeky Smědé se otevřel

Ve středu 16.9.2015 se slavnostně otevřel zrevitalizovaný úsek řeky Smědé pod chatou Smědava. Zakončena tak byla téměř tříletá práce na odstranění překážky, která  bránila rybám ve volnému průchodu řekou. Bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a horní úsek řeky Smědé je již pro ryby průchodný. Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Zachováno bylo také napojení na již dříve zbudovanou limnigrafickou stanici, která měří průtok vody.  

Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc byl s novým stavem spokojený a považuje za důležité věnovat zvýšenou pozornost citlivým a šetrným opatřením na vodních tocích. „Obecně plně podporuji realizaci projektů, které přispívají k tolik potřebnému  zpomalení odtoku vody z naší  krajiny,“ doplnil.

Během slavnostního otevření si všichni přítomní prohlédli současný stav a díky fotografiím ho mohli srovnat s tím původním. Zároveň byly v rámci otevírání symbolicky vypuštěny do řeky Smědé ryby. „Stěžejní na celém projektu je vybudování přírodního balvanitého koryta namísto původně vydlážděného kanálu. Jsem rád, že se podařilo vrátit přírodě zas další úsek řeky,“ řekl Kamil Farský, který s návrhem na revitalizaci toku v roce 2012 přišel. Následovaly nezbytné projektové přípravy a žádost o finanční prostředky z fondů EU. Ty se podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí ve výši 4,1 mil. Kč. Vlastní podíl ve výši 551 tis. Kč hradila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. „Je to v pořadí již třetí velký projekt v poslední době, na kterém spolupracujeme a získáváme prostředky na nezbytný vlastní spolupodíl. Za mě osobně patří na tomto místě poděkování všem našim dárcům, bez kterých by byla naše snaha jen obtížně realizovatelná,“ vysvětluje Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Horní úsek řeky Smědé byl neprostupný pro ryby obývající její balvanitý tok (pstruh potoční a siven americký). V loňském září byla zahájena náprava tohoto stavu a to ve spolupráci Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Vše probíhalo pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko. Celý projekt by se neobešel bez souhlasu a aktivní podpory Lesů České republiky, s.p., které jsou vlastníkem pozemků, Povodí Labe a ČHMÚ. „Všechny organizace se dokázaly domluvit a vzájemně si vyšly vstříc, za což jim patří z mé strany ohromné poděkování neboť se nám povedlo sladit všechny nezbytné pohledy na realizované dílo,“ pochvaluje si za Společnost pro Jizerské hory Kateřina Bednářová.  

Projektovou dokumentaci připravila společnost VRV, a.s. a na podzim roku 2014 byly zahájeny samotné stavební práce realizované libereckou firmou HBAPS, s.r.o. „Současný stav, který je přírodě blízký, napravuje dřívější nevhodné trendy v narovnávání koryt toků a urychlování odtoku vody z krajiny,“ vysvětlil Jiří Hušek, ředitel AOPK, regionálního pracoviště Liberecko.

Řeka Smědá pramení v jizerskohorských rašeliništích, u chaty Smědava se stékají její jednotlivé přítoky, dále pokračuje do obcí Bílý Potok, Hejnice, Raspenava nebo Frýdlant a vlévá se do Lužické Nisy. Celková délka toku činí 51,9 km a plocha povodí je 331 km2.

Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz

Kamil Farský, oddělení Správy CHKO Jizerské hory
tel: 721 348 445, email: kamil.farsky@nature.cz

Kateřina Bednářová, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.,
tel: 734 206 747, katerina@bednarovi.org


 
Vytvořeno 17.9.2015 13:05:20 | přečteno 850x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load