Pedagogové z mateřských škol si vyzkouší expedice do přírody

Asociace lesních mateřských škol pořádá již podruhé úspěšný cyklus přírodovědných expedic pro pedagogy, který podpořilo Ministerstvo školství. V průběhu roku 2015 se v Čechách a na Moravě uskuteční další výpravy. Pedagogové všech mateřských škol se během nich mohou nechat inspirovat, jak s dětmi v přírodě vyhledávat a poznávat základní druhy rostlin a živočichů.

„Přírodovědné expedice vedou zážitkovou formou k přímému kontaktu dětí s přírodou a mají tak vysoký potenciál zvyšovat přírodovědnou gramotnost, rozvíjet vztah k místu, podpořit zdravý pohyb dětí venku. Účastníci si pod vedením odborníků přímo vyzkoušejí jak najít a poznat běžně žijící druhy ve svém okolí a zároveň, jak celou expedici pro děti připravit a na co si dát pozor.“ Přibližuje projekt předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Pětihodinové expedice do přírody naučí více než poznávat a vyhledávat rostliny a živočichy typické pro dané roční období. Výpravy konající se za každého počasí připomenou, jak se vhodně vybavit do přírody, zásady pro manipulaci se živočichy s ohledem na práci s dětmi i bezpečnost při výletech za dobrodružstvím.

Na základě zájmu účastníků loňského ročníku byla k osvědčeným tématům zařazena dvě nová. První povede za motýly a blanokřídlými, druhé k poznávání hub. Dvě nové výpravy se uskuteční v krajích, kde se expedice konaly v loňském roce - v Praze a Středočeském kraji, v Libereckém a Ústeckém kraji a v Jihomoravském kraji.

Zájemci v Plzeňském a Olomouckém kraji se letos mohou těšit na rozpoznávání hlasů ptáků a sledování jejich hnízdění s ornitology, pozorování rostlin s botaniky a milovníky bylin, hmyzu s entomology a savců se zoology a hajnými. Expedicemi budou provázet nejen odborníci na přírodu, ale také zkušení průvodci s vedením programů pro předškolní děti, praxí se zážitkovou pedagogikou a dobrou znalostí místních lokalit.

Informace o termínech a způsobu přihlašování na expedice budou zveřejňovány v průběhu roku 2015 na webových stránkách Asociace lesních mateřských škol www.lesnims.cz. Účastníci uplynulých seminářů pořádaných Asociací lesních mateřských škol budou informováni také emailem. Noví zájemci o email s termíny expedic se mohou přihlásit v sekci „Nejbližší akce ALMŠ“ na zmíněné webové adrese.

Expedice jsou pro pedagogy pořádány díky podpoře MŠMT zdarma.

Kontakt:
Martina Dvořáková
mobil: 604 569 166
e-mail: martina.dvorakova@lesnims.cz
www.lesnims.cz

Přírodovědné exkurze jsou podpořeny grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Vytvořeno 20.2.2015 15:08:01 | přečteno 601x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load