Ptákem roku 2015 je potápka černokrká

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2015 potápku černokrkou. Tento krásný a elegantní pták je ztělesněním problémů, ve kterých se nacházejí české a moravské rybníky. 

Nádherně a nápadně zbarvená potápka černokrká je veřejnosti téměř neznámá. Ještě nedávno hojný ptačí druh z Česka již téměř vymizel. Na jeho záchranu ale rozhodně není pozdě.

Počty potápek černokrkých se u nás dramaticky měnily. V padesátých a šedesátých letech hnízdily potápky černokrké v koloniích i o několika stovkách párů. V roce 2014 se podařilo najít celkem jen 50 hnízd. „Takto drastický pokles dříve silné populace nemá v evropském kontextu obdoby. Podobná situace není ani v okolních zemích, například v Polsku či Německu se potápkám stále daří dobře. Příčiny úbytku tedy musíme hledat u nás doma,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

Česká společnost ornitologická v letošním roce zaměřuje svou pozornost na mokřady. Potápka černokrká je typickým ptákem rybníků a dobře odráží všechny jejich problémy. Její potravu tvoří především různí vodní korýši a larvy hmyzu. Protože se při lovu řídí zrakem, k životu potřebuje rybníky s čistou vodou plné nejrůznějších forem života (učeně „biodiverzity“). Podle přítomnosti potápek tedy na první pohled poznáme „zdraví“ toho kterého rybníka. Lokality s jejich výskytem patří u nás nejen z ornitologického hlediska k těm nejcennějším.

Hlavním důvodem úbytku potápek je příliš intenzivní chov kaprů. Pokud jich je v rybníce moc, jednak přímo kalí vodu, jednak zcela změní složení živočichů i rostlin ve vodě. Druhým problémem je nadměrné množství fosforu, který se do vody dostává z okolních polí. Velké množství fosforu vede k nedostatku kyslíku ve vodě, která se pak mění v páchnoucí hnědou břečku.

Potápka černokrká je tak příkladem nutnosti komplexního přístupu k ochraně přírody a krajiny – ač se jedná o druh striktně vázaný na vodní prostředí, některé příčiny jejího úbytku leží i daleko od rybničních břehů. Pokud dokážeme vytvořit prostředí vhodné a atraktivní pro potápky, pomůžeme tím i celé řadě dalších, na mokřady vázaných druhů. Celkově pak bude naše krajina bohatší a krásnější – nemluvě o možnosti vykoupat se v čistém rybníce. Že nejde o utopii, ukazují zkušenosti z několika rybníků, kam se snížením rybích obsádek a vhodnou úpravou okolí podařilo rychle vrátit dřívější kypící život. Jsou to ostatně ta místa, kde se dodnes můžeme setkat i s letošním ptákem roku (například Vrbenské rybníky u Českých Budějovic, Lednické rybníky, rybník Řežabinec na Písecku, rybník Rod na Třeboňsku, Bohdanečský rybník, extenzivněji využívané rybníky v Poodří).

Seznamte se s našimi mokřadními lokalitami

U příležitosti Světového dne mokřadů se převážně o víkendu 7.–8. února 2015 uskutečnilo také několik přednášek a vycházek propagujících mokřady po celé republice. „Tímto způsobem bychom rádi doplnili naše tradiční akce a nabídli pohled do zimní přírody. Věříme, že vycházky osloví mnoho zájemců a ukáží, že krásu přírody a bohatství ptačích druhů můžeme obdivovat v kterékoli roční době,“ říká Katarína Slabeyová, specialistka ČSO na ochranu mokřadů. birdlife.cz/mokrady2015.html

Chcete se o potápkách dozvědět více?

Přečtěte si zvláštní číslo časopisu Ptačí svět na publero.com/reader/59176 nebo si objednejte jeho tištěnou verzi.

Za podporu kampaně Pták roku 2015 děkujeme společnostem:

Meopta-optika, s.r.o., Swarovski Optik, Českomoravský štěrk a.s., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,Vojenské lesy a statky, s.p., Klub ekologické výchovy, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Cemex Czech Republic, s.r.o., Českomoravská myslivecká jednota, Ornis — Muzeum Komenského v Přerově, p.o., CK Primaroute.

Fotografie a mapy k tiskové zprávě:

Stáhnout

U fotografií uveďte prosím jméno autora i adresu jeho webové stránky, jak je uvedeno v názvech souborů.

Pták roku

Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO) od roku 1992. Současně s vyhlášením vychází i speciální číslo časopisu Ptačí svět – Pták roku, obsahující základní informace o životě vybraného druhu, o ohrožení, kterým je vystaven, i o možnostech jeho ochrany. Součástí kampaně je i projekt občanské vědy, do kterého se může zapojit široká veřejnost. V případě letošní potápky je to měření průhlednosti vody za pomocí Secchiho desky.

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická (založena 1926) je spolek sdružující profesionální i amatérské ornitology a milovníků přírody. ČSO je partnerskou organizací mezinárodního sdružení BirdLife International. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá řadu akcí a exkurzí za ptáky, včetně zmíněných vycházek u příležitosti Světového dne mokřadů, Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu). Do svých řad vítá další zájemce.

Kontakt

Katarína Slabeyová, specialistka pro ochranu mokřadů, 777 330 710
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, 773 380 285

Vytvořeno 23.2.2015 16:55:02 | přečteno 781x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load