Firemní dobrovolníci pomáhali výsadbou jedlí lesům na Liberecku

V sobotu 8. října se sešla necelá čtyřicítka dobrovolníků nedaleko Hrádku nad Nisou, aby místní lesy obohatili o sazenice jedle bělokoré. Během dopoledne jich vysázeli na 250 kusů a k tomu ještě pomohli vyčistit sousední část lesa, kde budou další výsadby probíhat.

Jednalo se o zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO, a.s., kteří se dobrovolnických brigád účastní pravidelně. „V rámci svých společensky odpovědných aktivit se ŠKODA snaží každoročně ozelenit prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme. Jsme proto velice rádi, že jsme se do toho dnes pomohli zapojit a vysadit stromky, ze kterých pak vyroste les. Tato práce pro nás byla zpestřením každodenního života, a umožnila nám kromě pomoci přírodě i utužit náš kolektiv,“ říká za dobrovolníky Jana Šrámová ze společnosti ŠKODA AUTO.

Nově vysázený úsek je součástí většího projektu za 880 000,- Kč, v jehož rámci obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Celkem je do něj zapojeno 9 obcí a cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady ve výši 225 000,- Kč na samotné sazenice. Přispívá tak k výsadbám těchto druhů dřevin, s jejichž péčí se váží vyšší náklady. Samotné obce se na projektu podílejí nemalým dílem a ze svých rozpočtů vydají kolem 655 000,- Kč. Jedná se o Hrádek nad Nisou, Rynoltice, Bílý kostel, Kryštofovo údolí, Šimonovice, Dlouhý Most, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou ale i krajský Liberec. „Duby a zvláště pak jedle vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. U buků zase bude potřebné provádět opakované nátěry repelenty,“ přibližuje Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která projekt zaštiťuje a spolufinancuje.

Na území samotného Hrádku nad Nisou bude vysazeno přes 6 000 nových stromků a místní lesy tak budou druhově opět rozmanitější. „Jako obec se věnujeme svým lesům velice zodpovědně a jsme si jisti, že o něco vyšší náklady se nám v budoucnu bohatě vrátí. V sobotu jsem viděl partu nadšených dobrovolníků, kteří ve svém volném čase neváhali vyrazit na pomoc. Velice si jich za to vážím a jsem rád, že se stále takovýto lidé mezi námi najdou,“ pochválil dobrovolníky místostarosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský.

Projekt byl zahájen již v loňském roce a nejdříve bylo nezbytné vytipovat vhodné lokality i adekvátní typy dřevin. Vysázeno tak bude celkově 11 200 jedlí, 12 380 buků a 3 650 dubů. Před samotnou výsadbou bylo nezbytné pro ochranu stromků vybudovat 4,3 km dostatečně pevných oplocenek. Po vyzvednutí sazenic z lesních školek probíhá pod odborným dohledem jejich výsadba na připravené lokality. Projekt je realizován na celkové ploše 3,6 hektaru a dokončen by měl být na podzim tohoto roku. V dalších letech bude probíhat následná péče například i formou ožínání či opravou oplocenek. „Péče o les je záležitostí dlouhodobou, a když dnes uděláte vše co nejlépe, po řadě let se Vám to v dobrém vrátí. Jsem si tedy jist, že takto kvalitně připravený projekt i jeho odborná realizace povede k mnohem kvalitnějším, přirozenějším a stabilnějším lesům v budoucnu. Takto investovaný čas i peníze tedy zcela určitě mají smysl,“ líčí odborný lesní hospodář s letitou zkušeností Jan Duda, který projekt připravil a je jeho garantem.

I přesto že se podařilo domluvit s obcemi, že přispějí nemalým dílem, bez dalších dárců a partnerů by byl celý projekt jen velice těžko realizovatelný. Zcela zásadní impuls poskytl i dar od firmy ŠKODA AUTO, a.s. v rámci jejich grantového programu. Přidávají se však i další regionálně působící společnosti. Zároveň se zaměstnanci této společnosti nabídli, že by se sami do výsadeb zapojili svou dobrovolnickou prací. „V rámci projektu „Za každé prodané auto v ČR jeden vysazený strom“ jsme již pomohli vysadit přes půl milionu stromů na více než 50 lokalitách. Zaměřujeme se na podporu nekomerčního sázení včetně zvyšování biodiverzity lesních porostů. Do projektu se každoročně aktivně zapojují desítky našich zaměstnanců, kteří vyhledávají vhodné lokality na výsadbu a společně se svými rodinami se účastní i samotné výsadby. I tento program je součástí aktivního přístupu společnosti ŠKODA AUTO k ochraně životního prostředí,“ sdělila za společnost ŠKODA AUTO Dominika Matarazzo, koordinátorka vnějších vztahů a CSR.

Nadace má s dobrovolníky dobrou zkušenost i z jiných projektů a firmy se tímto způsobem stále častěji zapojují do veřejně prospěšného dění ve svém okolí. „Toho si opravdu nesmírně cením, neboť krom poskytnutých prostředků ukáží i své nasazení v osobní rovině. Věřím, že se celý projekt podaří dotáhnout do zdárného konce a výsledek bude ku prospěchu přírodě i lidem,“ uzavírá Petrovský.

Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel: +420 605 701 503
email: jizerky@ecn.cz
web: http://jizerky.ecn.cz 
Vytvořeno 18.10.2016 9:02:45 | přečteno 502x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load